Alk

De alk (Alca torda) is een opvallende vogelsoort die bekend staat om zijn unieke uiterlijk en zijn aanpassing aan het leven op zee. In deze informatieve pagina zullen we meer leren over het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels van de alk.

Uiterlijk van de alk

De alk is een middelgrote zeevogel met een compact lichaam en een opvallend uiterlijk. Ze hebben zwarte veren en een witte buik. De kop is zwart met een karakteristieke witte streep die zich uitstrekt van het oog tot achter het oor. In de broedperiode ontwikkelen de mannetjes een kenmerkende witte wangvlek.

Het verschil tussen het mannetje en het vrouwtje van de alk is minimaal. Ze hebben over het algemeen vergelijkbare kleurpatronen en uiterlijke kenmerken.

Alk geluid

De alk produceert verschillende geluiden, variërend van zachte roepen tot luide kreten. Deze geluiden worden gebruikt voor communicatie tussen individuen, zowel tijdens het broedseizoen als daarbuiten. Tijdens de paringsperiode kunnen de geluiden van de mannetjes luider en complexer zijn om indruk te maken op de vrouwtjes.

Leefgebied

De alk is voornamelijk te vinden in koude kustgebieden van de Noord-Atlantische Oceaan en de Noordelijke Stille Oceaan. Ze bewonen rotsachtige kusten, kliffen en eilanden waar ze broeden en foerageren. Deze vogels zijn goed aangepast aan het leven op zee en brengen het grootste deel van hun leven door op open water.

Voeding

De voeding van de alk bestaat voornamelijk uit vis en ongewervelde dieren die in zee leven. Ze duiken onder water om hun prooi te vangen en kunnen daarbij grote afstanden afleggen. Enkele voorbeelden van voedsel dat de alk graag eet zijn:

 • Haring
 • Kabeljauw
 • Spiering
 • Zandspiering
 • Krill
 • Inktvis

Voortplanting

De alk is een monogame vogel, wat betekent dat ze een partner voor het leven kiezen. Tijdens het broedseizoen vormen ze paartjes en bouwen ze nesten op rotsachtige kliffen of in holen in de grond. Ze leggen meestal één ei per keer, en zowel het mannetje als het vrouwtje nemen deel aan het broeden en het verzorgen van het ei en het jong.

Alk broedseizoen

Enkele kenmerken van het broedseizoen van de alk zijn:

 • Broedseizoen: meestal van april tot juli
 • Nestlocatie: rotsachtige kliffen, eilanden
 • Aantal eieren: meestal één ei per legsel
 • Broedduur: ongeveer 30 dagen
 • Jongen vliegvlug: na ongeveer 40-45 dagen

Bedreigde status

De bedreigde status van de alk varieert afhankelijk van de specifieke populatie en locatie. Sommige ondersoorten van de alk worden als bedreigd of kwetsbaar beschouwd, voornamelijk als gevolg van habitatverlies, predatie en verstoring van broedgebieden. Het behoud van hun broedgebieden en de bescherming tegen verstorende activiteiten zijn van cruciaal belang om hun populaties te behouden.

Familie

De alk behoort tot de familie Alcidae, ook wel bekend als de alkenfamilie. Andere vogels in dezelfde familie zijn onder andere:

 • Zeekoeten (Uria spp.)
 • Alken (Alle spp.)
 • Papegaaiduikers (Fratercula spp.)

Vergelijkbare vogels

Er zijn enkele vogels die op de alk lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden van vogels die vergelijkbaar zijn met de alk, maar tot andere families behoren, zijn:

De alk is een opmerkelijke zeevogel met zijn kenmerkende uiterlijk en aanpassing aan het leven op zee. Het behoud van hun leefgebieden en het nemen van maatregelen ter bescherming van hun broedgebieden zijn essentieel om ervoor te zorgen dat deze bijzondere vogelsoort kan gedijen en voortbestaan.