Bijeneter

De bijeneter (Merops apiaster) is een kleurrijke vogelsoort die bekend staat om zijn opvallende verenkleed en spectaculaire vliegvaardigheden. Met zijn levendige kleuren en gracieuze vluchten is de bijeneter een geliefde vogel bij natuurliefhebbers. In deze tekst zullen we meer te weten komen over het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels van de bijeneter.

Uiterlijk van de bijeneter

De bijeneter is een middelgrote vogel met een lengte van ongeveer 28 centimeter. Ze hebben een slank postuur, lange vleugels en een lange, puntige snavel. Het verenkleed van de bijeneter is opvallend en kleurrijk. Ze hebben een turquoise blauwe rug, een gele keel en borst, en een kastanjebruine buik. De vleugels zijn blauw met zwarte strepen, en ze hebben een zwarte oogstreep en een zwarte streep door de ogen.

Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke bijeneters is minimaal. Over het algemeen hebben mannetjes iets helderdere kleuren en een iets langere staart dan vrouwtjes. Het is echter moeilijk om het geslacht van individuele vogels visueel te onderscheiden.

Bijeneter geluid

De bijeneter staat bekend om zijn kenmerkende geluiden. Tijdens het vliegen en foerageren maken ze vaak een karakteristiek “kiep-kiep” geluid. Dit geluid draagt ver en kan worden gebruikt om andere bijeneters te herkennen en te communiceren.

Leefgebied

De bijeneter komt voor in een breed scala aan leefgebieden, van open landschappen en savannes tot halfopen bossen en rivierdalen. Ze zijn te vinden in delen van Europa, Azië en Afrika. In Europa zijn ze voornamelijk te vinden in mediterrane gebieden.

De bijeneter heeft een voorkeur voor gebieden met een overvloed aan insecten, zoals bijen en wespen, die hun belangrijkste voedselbron vormen. Ze bouwen hun nesten in zandige of leemachtige oevers, waar ze beschutting vinden en gemakkelijk toegang hebben tot voedsel.

Voeding

De voeding van de bijeneter bestaat hoofdzakelijk uit insecten, met name bijen, wespen, hommels en andere vliegende insecten. Ze jagen op insecten in de lucht en hebben een unieke jachttechniek. Ze observeren hun prooi vanaf een uitkijkpost en maken dan snelle, acrobatische duikvluchten om de insecten in volle vlucht te vangen.

Enkele belangrijke voedselbronnen van de bijeneter zijn:

 • Bijen
 • Wespen
 • Hommels
 • Vlinders
 • Libellen
 • Kevers

Voortplanting

De bijeneter is mon

ogaam en vormt paren voor het leven. Het broedseizoen begint in het voorjaar, wanneer de vogels terugkeren naar hun broedgebieden. Ze bouwen hun nesten in steile zand- of leemwanden, vaak in rivieroevers of kliffen.

Beide ouders nemen deel aan het broeden en wisselen elkaar af om de eieren te beschermen en warm te houden. Na een broedperiode van ongeveer drie weken komen de eieren uit en worden de kuikens geboren. Beide ouders zijn verantwoordelijk voor het voeden van de kuikens en zorgen voor hun groei en ontwikkeling.

Bijeneter broedseizoen

Enkele kenmerken van het bijeneter broedseizoen zijn:

 • Broedperiode: voorjaar
 • Aantal eieren: 4-7
 • Broedduur: ongeveer 3 weken
 • Zelfstandigheid van de jongen: ongeveer 4 weken

Bedreigde status

De bijeneter wordt over het algemeen niet beschouwd als een bedreigde diersoort. De populaties zijn stabiel, maar lokale variaties kunnen optreden afhankelijk van factoren zoals beschikbaarheid van voedsel en geschikte broedgebieden. Het behoud van hun leefgebieden en het waarborgen van de beschikbaarheid van insecten als voedselbron zijn belangrijk voor het voortbestaan van deze prachtige vogels.

Familie

De bijeneter behoort tot de familie Meropidae, die bestaat uit verschillende soorten bijeneters over de hele wereld. Enkele andere vogels in dezelfde familie zijn:

 • Zwarte bijeneter (Merops gularis)
 • Roodkeelbijeneter (Merops bulocki)
 • Groene bijeneter (Merops orientalis)
 • Karmijnrode bijeneter (Merops nubicus)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de bijeneter unieke kenmerken heeft, zijn er andere vogels die op deze soort lijken maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogels zijn:

 • Scharrelaar (Coracias)
 • IJsvogel (Alcedo atthis)
 • Europese hop (Upupa epops)
 • Kleine bijeneter (Merops persicus)

Hoewel deze vogels overeenkomsten vertonen in hun uiterlijk of gedrag, behoren ze tot verschillende families en hebben ze unieke eigenschappen die hen onderscheiden.

Met zijn kleurrijke verenkleed, spectaculaire vliegvaardigheden en specifieke voedingsgewoonten is de bijeneter een fascinerende vogel om te observeren. Door hun natuurlijke leefgebieden te beschermen en bewustzijn te creëren over het belang van insecten voor hun voeding, kunnen we bijdragen aan het behoud van deze prachtige vogelsoort voor toekomstige generaties.