Baardman

De Baardman (Panurus biarmicus) is een kleurrijke vogelsoort die voornamelijk voorkomt in rietvelden en moerasgebieden. Met zijn opvallende uiterlijk en kenmerkende geluid is de Baardman een interessante vogel om te bestuderen. In deze tekst zullen we meer te weten komen over het uiterlijk, het geluid, het leefgebied, de voeding, de voortplanting, het broedseizoen, de bedreigde status van de Baardman, evenals enkele andere vogels in dezelfde familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de baardman

De Baardman is een kleine vogel met een gedrongen lichaam en een opvallend uiterlijk. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben een rozebruine borst en een zwarte gezichtsmasker. Het mannetje heeft daarnaast een blauwgrijze kop en een lange zwarte staart. Het vrouwtje heeft een bruine kop en een kortere staart. Beide geslachten hebben een karakteristieke ‘baard’ van zwarte veertjes onder hun snavel, wat hun naam verklaart.

Baardman geluid

De Baardman heeft een kenmerkend geluid dat bestaat uit een serie zachte, bel-achtige ‘ting’-geluiden, vaak gevolgd door een ratelend geluid. Dit geluid wordt voornamelijk gebruikt om de aanwezigheid van de Baardman aan te geven en om contact te maken met andere Baardmannen in de omgeving.

Leefgebied

De Baardman komt voornamelijk voor in rietvelden, moerassen en andere vochtige gebieden met dichte begroeiing. Hij geeft de voorkeur aan gebieden met hoog riet, waar hij zich kan verschuilen en nestelen. De Baardman is voornamelijk te vinden in Europa en Aziƫ, met verschillende ondersoorten die zich aanpassen aan specifieke leefgebieden, zoals rietvelden, mangroven en rietbedekking langs meren en rivieren.

Voeding

De voeding van de Baardman bestaat voornamelijk uit zaden, insecten en kleine ongewervelde dieren. Hieronder volgt een opsomming van enkele belangrijke voedselbronnen van de Baardman:

 • Zaden van riet en andere waterplanten
 • Insectenlarven
 • Spinnen
 • Kleine slakken en weekdieren
 • Muggen en vliegen

De Baardman foerageert vaak laag bij de grond in rietvelden, waar hij zijn voedsel vindt tussen de rietstengels en in de modderige oevers van moerasgebieden.

Voortplanting

Baardmannen vormen monogame paren tijdens het broedseizoen. Het nest van de Baardman is een komvormige structuur, gemaakt van riet en andere plantaardige materialen. Het nest wordt meestal laag bij de grond gebouwd, verborgen tussen het

riet. Het vrouwtje legt meestal 4 tot 7 eieren, die door beide ouders worden uitgebroed. Na ongeveer twee weken komen de eieren uit en worden de jongen gevoed met insecten.

Baardman broedseizoen

Het broedseizoen van de Baardman vindt plaats in de lente en de zomer. Hier zijn enkele kenmerken van het broedseizoen:

 • Het broedseizoen begint meestal in april en duurt tot augustus.
 • Het vrouwtje legt 4 tot 7 eieren.
 • Zowel het mannetje als het vrouwtje broeden de eieren uit.
 • De jongen verlaten het nest na ongeveer 12 tot 14 dagen.

Bedreigde status

De Baardman wordt beschouwd als een vogelsoort met een gevoelige populatie. De achteruitgang van geschikte leefgebieden, zoals rietvelden en moerassen, heeft bijgedragen aan de afname van de Baardmanpopulaties in sommige gebieden. Daarom staat de Baardman vermeld als een ‘gevoelige’ vogelsoort in verschillende landen.

Familie

Andere vogels die behoren tot dezelfde familie (Panuridae) als de Baardman zijn:

 • Bearded Reedling (Panurus biarmicus)
 • Brown Bearded Reedling (Panurus biarmicus biarmicus)
 • Grey Bearded Reedling (Panurus biarmicus russicus)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de Baardman unieke kenmerken heeft, zijn er enkele vogels die qua uiterlijk of leefgebied vergelijkbaar kunnen zijn, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vogels die op de Baardman lijken, zijn:

Hoewel deze vogels overeenkomsten vertonen, zijn er subtiele verschillen in hun uiterlijk, gedrag en zang die hen onderscheiden van de Baardman.

Met zijn kleurrijke verenkleed en opvallende ‘ting’-geluid is de Baardman een bijzondere en charmante vogel. Door zijn afhankelijkheid van rietvelden en moerasgebieden is hij een belangrijke indicator voor de gezondheid van deze ecosystemen. Het observeren van de Baardman in zijn natuurlijke habitat kan een waar genoegen zijn voor vogelliefhebbers en natuurliefhebbers.