Roodkeelduiker

De roodkeelduiker, ook wel bekend onder de Latijnse naam Gavia stellata, is een prachtige vogel die behoort tot de familie van de duikers. Deze vogel staat bekend om zijn opvallende rode keel en is een veelvoorkomende soort in Nederland. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels van de roodkeelduiker.

Uiterlijk van de roodkeelduiker

De roodkeelduiker is een middelgrote vogel met een lengte van ongeveer 55 centimeter. Het mannetje en vrouwtje hebben over het algemeen een vergelijkbaar uiterlijk, maar er zijn enkele subtiele verschillen. Het mannetje heeft een langere nek en een slankere bouw dan het vrouwtje. Daarnaast heeft het mannetje in de broedperiode een opvallende rode keel, terwijl deze bij het vrouwtje wat doffer van kleur is.

Roodkeelduiker geluid

De roodkeelduiker staat bekend om zijn karakteristieke roep, die klinkt als een luid en scherp ‘keek-keek’. Deze roep wordt voornamelijk gebruikt om territorium af te bakenen en om te communiceren met andere roodkeelduikers.

Leefgebied

De roodkeelduiker komt voornamelijk voor in de kustgebieden van de Noord-Atlantische Oceaan. In Nederland is hij vooral te vinden in de Waddenzee, waar hij zich thuisvoelt in het ondiepe water en de kustgebieden. Deze vogelsoort is erg territoriaal en verdedigt zijn leefgebied agressief tegen indringers.

Voeding

De roodkeelduiker is een viseter en voedt zich voornamelijk met kleine visjes, zoals haring en spiering. Daarnaast staan ook schaaldieren en kleine inktvisjes op het menu van deze vogel. De roodkeelduiker duikt onder water om zijn prooi te vangen en kan tot wel 60 seconden onder water blijven.

Enkele voorbeelden van voedsel dat de roodkeelduiker eet zijn:
– Haring
– Spiering
– Schaaldieren
– Kleine inktvisjes

Voortplanting

Het broedseizoen van de roodkeelduiker begint in het voorjaar. Tijdens deze periode vormen de vogels paarbanden en zoeken ze een geschikte broedplaats. Het mannetje en vrouwtje werken samen om een nest te bouwen, meestal op een afgelegen plek aan de kust. Het nest wordt gemaakt van plantaardig materiaal en wordt goed verborgen tussen het riet of in de begroeiing.

Roodkeelduiker broedseizoen

Enkele kenmerken van het broedseizoen van de roodkeelduiker zijn:
– Broedtijd: mei-juni
– Aantal eieren: 2-3
– Broedduur: ongeveer 25-30 dagen
– Nestperiode: ongeveer 6-7 weken

Bedreigde status

De roodkeelduiker wordt momenteel niet beschouwd als een bedreigde vogelsoort. De populatie in Nederland is stabiel en er zijn geen directe bedreigingen voor het voortbestaan van deze vogel. Echter, zoals bij veel vogelsoorten, kan verstoring van het leefgebied en veranderingen in het klimaat invloed hebben op de toekomstige status van de roodkeelduiker.

Familie

De roodkeelduiker behoort tot de familie van de duikers (Gaviidae). Andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn:
Grote zaagbek
Parelduiker
IJsduiker
– Roodkeelduiker

Vergelijkbare vogels

Hoewel de roodkeelduiker uniek is in zijn uiterlijk en gedrag, zijn er enkele vogels die op het eerste gezicht op deze soort lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Fuut
Dodaars
Kuifduiker
– Zwarte zeekoet

De roodkeelduiker is een prachtige vogelsoort die veel te bieden heeft. Met zijn opvallende rode keel, unieke geluid en aanpassingsvermogen aan het water, is het een bijzondere verschijning in de Nederlandse natuur. Door zijn onderscheidende kenmerken en gedrag is de roodkeelduiker een waardevolle toevoeging aan de vogelwereld.