Holenduif

De Holenduif, ook wel Columba oenas genoemd, is een vogelsoort die veel voorkomt in Nederland. Deze vogel behoort tot de familie Columbidae, waar ook de bekende stadsduif toe behoort. In deze landingspagina zullen we meer informatie geven over de Holenduif, zoals zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de Holenduif

De Holenduif is een middelgrote duif met een lengte van ongeveer 30 centimeter. Het mannetje en het vrouwtje hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar er zijn enkele subtiele verschillen. Het mannetje heeft een blauwgrijze kleur op zijn kop, nek en borst, terwijl het vrouwtje deze kleur minder intens heeft. Beide geslachten hebben een witte buik en een donkergrijze rug. De vleugels van de Holenduif zijn donkergrijs met een opvallende witte vlek, die goed te zien is tijdens de vlucht.

Holenduif geluid

Het geluid van de Holenduif is karakteristiek en herkenbaar. Het mannetje laat regelmatig een zacht, melancholisch “hoehoe-hoehoe” geluid horen, dat op grote afstand te horen kan zijn. Dit geluid wordt voornamelijk gebruikt om zijn territorium af te bakenen en om vrouwtjes aan te trekken.

Leefgebied

De Holenduif komt voornamelijk voor in bosrijke gebieden, maar is ook te vinden in parken, tuinen en landbouwgronden. Deze vogelsoort is te vinden in heel Europa, behalve in het hoge noorden. In Nederland is de Holenduif een vrij algemene broedvogel.

Voeding

De Holenduif is een granivoor, wat betekent dat zijn dieet voornamelijk bestaat uit zaden en granen. Daarnaast eet hij ook wel eens bessen, knoppen en scheuten. Hieronder volgt een opsomming van voedingsmiddelen die de Holenduif regelmatig eet:

– Zaden van grassen en kruiden
– Graan zoals tarwe en gerst
– Bessen zoals duindoorn en meidoorn
– Knoppen en scheuten van bomen en struiken

Voortplanting

De Holenduif vormt monogame paren en broedt meestal in boomholtes. Het vrouwtje legt meestal twee eieren, die beide ouders bebroeden. Na ongeveer 17 tot 19 dagen komen de eieren uit. Beide ouders zorgen voor de jongen, die na ongeveer 30 dagen het nest verlaten. Het komt ook voor dat Holenduiven hun nesten maken op richels van kliffen, in rotsspleten of zelfs in verlaten gebouwen.

Holenduif broedseizoen

Het broedseizoen van de Holenduif begint meestal in april en duurt tot augustus. In deze periode zijn de Holenduiven het meest actief en laten ze hun baltsvluchten zien. Tijdens deze vluchten maken ze indrukwekkende duikvluchten en laten ze hun karakteristieke geluid horen om indruk te maken op mogelijke partners.

Bedreigde status

De Holenduif wordt momenteel niet beschouwd als een bedreigde diersoort. De populatie in Nederland is redelijk stabiel en er zijn geen directe bedreigingen voor hun voortbestaan.

Familie

De Holenduif behoort tot de familie Columbidae, waar ook andere duivensoorten toe behoren. Enkele voorbeelden van vogels in dezelfde familie zijn:

– Stadsduif (Columba livia)
Houtduif (Columba palumbus)
Turkse tortel (Streptopelia decaocto)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de Holenduif unieke kenmerken heeft, zijn er ook enkele vogelsoorten die op deze soort lijken maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– Tortelduif (Streptopelia turtur)
Zomertortel (Streptopelia turtur)
Gierzwaluw (Apus apus)

De Holenduif is een interessante vogelsoort die veel voorkomt in Nederland. Met zijn karakteristieke geluid en zijn opvallende uiterlijk is hij zeker een vogel die de moeite waard is om te observeren.