Zomertaling

De zomertaling (Anas querquedula) is een kleine eend die behoort tot de familie van de Anatidae. Het is een trekvogel die in de zomer naar Nederland komt om te broeden. In de winter trekken ze naar het zuiden, waar ze overwinteren.

Uiterlijk van de zomertaling

De zomertaling heeft een opvallend uiterlijk. Het mannetje heeft een bruin verenkleed met een donkere kop en een lichte streep achter het oog. De flanken zijn roodbruin en de borst is lichter van kleur. De vrouwtjes hebben een minder opvallend uiterlijk. Ze hebben een bruin verenkleed met donkere strepen op de rug en een witte buik.

Zomertaling geluid

De zomertaling heeft een kenmerkend geluid. Het mannetje maakt een fluitend geluid dat lijkt op “wiet-wiet”. Dit geluid is vooral te horen tijdens de baltsperiode in het voorjaar.

Leefgebied

De zomertaling broedt in moerasgebieden, meren, plassen en rietvelden. Ze geven de voorkeur aan gebieden met een dichte begroeiing waar ze kunnen schuilen en nestelen. In Nederland zijn de Oostvaardersplassen en de Biesbosch bekende broedgebieden voor de zomertaling.

Voeding

De zomertaling is een omnivoor en eet een gevarieerd dieet. Ze voeden zich voornamelijk met waterinsecten, kreeftachtigen, slakken en zaden. Daarnaast eten ze ook plantaardig materiaal zoals waterplanten en gras.

– Waterinsecten
– Kreeftachtigen
– Slakken
– Zaden
– Waterplanten
– Gras

Voortplanting

De zomertaling maakt gebruik van verschillende soorten nesten, waaronder verlaten nesten van andere vogels, zoals meerkoeten. Het vrouwtje legt gemiddeld 6 tot 12 eieren, die ze alleen bebroedt. Na ongeveer 22 dagen komen de eieren uit en worden de jongen verzorgd door zowel het mannetje als het vrouwtje. De jonge zomertalingen zijn nestvlieders en kunnen al snel zelfstandig zwemmen en voedsel zoeken.

Zomertaling broedseizoen

Het broedseizoen van de zomertaling begint in april en duurt tot augustus. Tijdens deze periode is het mannetje erg territoriaal en verdedigt hij zijn broedgebied tegen indringers. Het mannetje maakt indruk op het vrouwtje door te pronken met zijn verenkleed en door zijn kenmerkende fluitende geluid te laten horen.

– Broedseizoen: april tot augustus
– Territoriaal gedrag van het mannetje
– Pronken met verenkleed en geluid om indruk te maken op het vrouwtje

Bedreigde status

De zomertaling staat vermeld als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst van broedvogels in Nederland. Dit betekent dat de populatie van de zomertaling afneemt en dat er maatregelen nodig zijn om deze soort te beschermen.

Familie

Andere vogels die behoren tot dezelfde familie als de zomertaling (Anatidae) zijn onder andere:

Wilde eend (Anas platyrhynchos)
– Slobeend (Anas clypeata)
Krakeend (Anas strepera)
Smient (Anas penelope)

Vergelijkbare vogels

Er zijn ook vogels die op de zomertaling lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden zijn:

Kuifeend (Aythya fuligula)
Tafeleend (Aythya ferina)
Wintertaling (Anas crecca)
Brilduiker (Bucephala clangula)

Dit waren enkele kenmerken en feiten over de zomertaling. Het is een prachtige vogelsoort die tijdens de zomermaanden in Nederland te bewonderen is.