Kwartel

De kwartel (Coturnix coturnix) is een kleine vogelsoort die bekend staat om zijn kenmerkende geluid en verfijnde camouflage. Het is een veel voorkomende vogel in verschillende delen van de wereld, waaronder Europa, Azië en Afrika. In dit artikel zullen we verschillende aspecten van de kwartel bespreken, zoals zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting en broedseizoen. We zullen ook ingaan op de bedreigde status van deze vogel en zijn familieleden en vergelijkbare vogels benoemen.

Uiterlijk van de kwartel

De kwartel heeft een compact lichaam met een lengte van ongeveer 17-20 centimeter. Het mannetje en het vrouwtje van deze soort vertonen enkele verschillen in uiterlijk. Het mannetje heeft een donkerbruine bovenkant met zwarte strepen en een crèmekleurige buik met zwarte vlekken. Het vrouwtje daarentegen heeft een lichtbruine verenkleed met bruine strepen. Beide geslachten hebben een kenmerkend strepenpatroon op hun borst en flanken, wat hen helpt bij hun camouflage in het gras en andere begroeiing.

Kwartel geluid

Een van de meest opvallende kenmerken van de kwartel is het geluid dat hij produceert. Het mannetje heeft een karakteristieke roep die lijkt op het geluid “kwik-kwik-kwik-wiet”. Deze roep wordt vooral ‘s ochtends en ‘s avonds gehoord en dient als een manier voor mannetjes om territoria af te bakenen en vrouwtjes aan te trekken. Het geluid van de kwartel kan soms over grote afstanden te horen zijn.

Leefgebied

Kwartels komen voor in verschillende habitats, waaronder graslanden, akkers, weilanden en licht beboste gebieden. Ze geven de voorkeur aan gebieden met dichte begroeiing, waar ze zich kunnen verbergen en foerageren. Deze vogels zijn voornamelijk te vinden in gematigde en subtropische klimaten, maar sommige ondersoorten migreren over lange afstanden tijdens bepaalde seizoenen.

Voeding

De kwartel is een omnivoor en heeft een gevarieerd dieet. Het menu van deze vogels bestaat uit zaden, granen, gras, insecten, wormen en kleine ongewervelde dieren. Hieronder volgt een opsomming van voedingsmiddelen die vaak voorkomen in het dieet van de kwartel:

 • Zaden
 • Granen
 • Gras
 • Insecten
 • Wormen
 • Slakken
 • Spinnen

Voortplanting

Het voortplantingsgedrag van de kwartel is interessant en wordt gekenmerkt door enkele unieke eigenschappen. Het mannetje speelt een actieve rol bij het aantrekken van een partner. Hij produceert zijn kenmerkende roep om vrouwtjes naar zijn

territorium te lokken. Eenmaal gepaard, legt het vrouwtje haar eieren in een ondiep kuiltje op de grond, vaak goed verborgen in vegetatie.

Kwartel broedseizoen

Het broedseizoen van de kwartel verschilt enigszins afhankelijk van het leefgebied en de geografische locatie. Over het algemeen broeden ze vanaf het late voorjaar tot de vroege zomer. Hieronder volgt een opsomming van enkele belangrijke kenmerken van het broedseizoen van de kwartel:

 • Broedseizoen: late voorjaar tot vroege zomer
 • Legsel: gemiddeld 8-12 eieren
 • Incubatieperiode: ongeveer 17-19 dagen
 • Nest op de grond, goed verborgen in vegetatie
 • Beide ouders zorgen voor de jongen na het uitkomen

Bedreigde status

De kwartel heeft momenteel geen bedreigde status en wordt over het algemeen beschouwd als een vogelsoort van minste zorg. Ze komen in grote aantallen voor in verschillende delen van hun verspreidingsgebied. Hoewel er enige druk is door habitatverlies en jacht, lijken de populaties stabiel te blijven.

Familie

De kwartel behoort tot de familie Phasianidae, waar ook andere interessante vogelsoorten toe behoren. Hieronder volgt een opsomming van enkele familieleden van de kwartel:

 • Fazanten (Phasianus)
 • Patrijzen (Perdix)
 • Pauwfazanten (Polyplectron)
 • Frankolijnen (Francolinus)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de kwartel een unieke vogelsoort is, zijn er enkele andere vogels die op hem lijken maar niet tot dezelfde familie behoren. Hier zijn enkele voorbeelden van vogels die vergelijkbaar kunnen zijn met de kwartel:

De kwartel is een intrigerende vogelsoort die bekend staat om zijn kenmerkende geluid en uitstekende camouflage. Met zijn gevarieerde dieet en brede verspreidingsgebied heeft deze vogel zich goed aangepast aan verschillende habitats. Hoewel de kwartel momenteel geen bedreigde status heeft, is het belangrijk om inspanningen te blijven leveren voor het behoud van zijn leefgebied en het behoud van de biodiversiteit waarvan hij deel uitmaakt.