Dodaars

De dodaars (Tachybaptus ruficollis) is een kleine watervogel die behoort tot de familie van de fuutachtigen (Podicipedidae). Met zijn karakteristieke uiterlijk en unieke gedrag is deze vogel een interessante soort om te bestuderen. In dit artikel zullen we meer leren over de dodaars, inclusief zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de dodaars

De dodaars is een kleine watervogel, ongeveer 23-29 centimeter lang. Hij heeft een compact lichaam en een korte, stompe snavel. Zijn verenkleed is meestal bruin en zwart van kleur, waardoor hij goed gecamoufleerd is in zijn leefomgeving.

Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke dodaars is over het algemeen moeilijk waar te nemen. Beide geslachten hebben vergelijkbare kenmerken en kleuren.

Dodaars geluid

De dodaars staat bekend om zijn unieke geluiden. Het meest opvallende geluid is een luid ‘knorrend’ geluid dat lijkt op het geluid van een varken. Dit geluid wordt voornamelijk gebruikt tijdens het broedseizoen om territorium af te bakenen en om te communiceren met andere dodaarsen.

Leefgebied

De dodaars is een watervogel die voornamelijk in zoetwateromgevingen leeft, zoals meren, vijvers, moerassen en langzaam stromende rivieren. Hij komt voor in Europa, Aziƫ en delen van Afrika. De dodaars geeft de voorkeur aan wateren met veel vegetatie, omdat dit beschutting biedt en voldoende voedselbronnen aanwezig zijn.

Voeding

De dodaars is een carnivore vogelsoort en voedt zich voornamelijk met kleine waterdieren. Zijn dieet bestaat onder andere uit:

 • Vis
 • Kikkers
 • Insectenlarven
 • Waterslakken
 • Kreeftachtigen

De dodaars jaagt meestal door onder water te duiken en zwemmend prooien te achtervolgen. Hij kan onder water blijven voor korte periodes en duikt regelmatig onder om naar voedsel te zoeken.

Voortplanting

De voortplantingscyclus van de dodaars begint in het vroege voorjaar. Tijdens de baltsperiode voeren de mannetjes indrukwekkende paringsrituelen uit om de aandacht van de vrouwtjes te trekken. Deze rituelen omvatten onder andere het zwemmen in zigzagpatronen, duiken, pronken met hun verenkleed en het maken van verschillende geluiden.

Dodaars broedseizoen

Het broedseizoen van de dodaars begint in het voorjaar. Het vrouwtje bouwt

een drijvend nest van plantenmateriaal in ondiep water, meestal tussen de vegetatie. Het legsel bestaat meestal uit 4 tot 7 eieren, die door beide ouders worden bebroed. Na ongeveer drie weken komen de kuikens uit het ei. De jongen worden gevoed met insecten en kleine visjes, en ze worden begeleid door hun ouders totdat ze zelfstandig genoeg zijn om te vliegen.

Enkele kenmerken van het broedseizoen van de dodaars zijn:

 • Nestbouw begint in april of mei
 • Eieren worden gelegd in juni of juli
 • Kuikens komen uit het ei na ongeveer drie weken
 • Jongen kunnen zwemmen en duiken kort nadat ze uit het ei komen

Bedreigde status

De dodaars heeft over het algemeen een stabiele populatie en wordt niet als een bedreigde vogelsoort beschouwd. Hij profiteert van beschermde natuurgebieden en het behoud van zijn leefgebied.

Familie

De dodaars behoort tot de familie van de fuutachtigen (Podicipedidae). Andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn:

 • Fuut (Podiceps cristatus)
 • Kleine fuut (Tachybaptus ruficollis)
 • Geoorde fuut (Podiceps nigricollis)

Vergelijkbare vogels

Er zijn ook vogels die op de dodaars lijken, maar tot andere vogelfamilies behoren. Enkele vogels die vergelijkbaar zijn met de dodaars zijn:

Hoewel deze vogels enige gelijkenis kunnen vertonen met de dodaars, hebben ze elk unieke kenmerken en gedragingen die hen onderscheiden van elkaar.