Geoorde fuut

De geoorde fuut (Podiceps nigricollis) is een prachtige watervogel die behoort tot de familie van de fuutachtigen (Podicipedidae). Met zijn opvallende uiterlijk en unieke gedrag trekt deze vogel de aandacht van natuurliefhebbers en vogelaars. In dit artikel zullen we meer leren over de geoorde fuut, inclusief zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de geoorde fuut

De geoorde fuut is een middelgrote watervogel, met een lengte van ongeveer 35 tot 45 centimeter. Hij heeft een slank lichaam en een opvallend verenkleed. De bovenkant van zijn lichaam is voornamelijk zwart, terwijl de onderkant wit is. Een kenmerkend kenmerk van de geoorde fuut is de ‘oorpluim’, een gele pluim op de zijkant van zijn kop die tijdens het broedseizoen goed zichtbaar is.

Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke geoorde futen is subtiel. Over het algemeen hebben mannetjes iets langere snavels dan vrouwtjes, maar de kleuring en patronen van het verenkleed zijn vergelijkbaar.

Geoorde fuut geluid

De geoorde fuut produceert verschillende geluiden om te communiceren met soortgenoten en territorium af te bakenen. Tijdens het broedseizoen laten ze luide kreten horen, zoals een schril ‘ke-ke-ke-ke’ of ‘kah-kah-kah-kah’ geluid. Deze geluiden worden gebruikt om de partner aan te trekken en rivalen af ​​te schrikken.

Leefgebied

De geoorde fuut komt voor in een verscheidenheid aan waterrijke habitats, zoals meren, moerassen, vijvers en langzaam stromende rivieren. Hij geeft de voorkeur aan zoetwateromgevingen met voldoende vegetatie waarin hij kan schuilen en nesten kan bouwen. Deze vogels komen voor in delen van Europa, Azië en Noord-Afrika.

Voeding

De geoorde fuut is een visetende vogel en voedt zich hoofdzakelijk met kleine visjes. Zijn dieet bestaat uit een verscheidenheid aan waterdieren, waaronder:

 • Vis
 • Kreeftachtigen
 • Insectenlarven
 • Waterslakken

De geoorde fuut jaagt door onder water te duiken en zwemmend zijn prooi te achtervolgen. Met behulp van zijn scherpe snavel kan hij vissen vangen en ze in één keer doorslikken.

Voortplanting

De voortplantingscyclus van de geoorde fuut begint in het vroege voorjaar. Tijdens het baltsritueel voeren de mannetjes indrukwekkende paringsdansen uit om de aand

acht van de vrouwtjes te trekken. Ze maken gebruik van verschillende gedragingen, zoals hoofdknikken, veren schudden en duikende bewegingen.

Geoorde fuut broedseizoen

Het broedseizoen van de geoorde fuut begint meestal in mei of juni. Het vrouwtje bouwt een drijvend nest van plantenmateriaal, meestal in ondiep water dicht bij de vegetatie. Het legsel bestaat uit 3 tot 5 eieren, die door beide ouders worden bebroed. Na ongeveer drie weken komen de kuikens uit het ei. De jongen worden gevoed met kleine visjes en insecten, en ze worden beschermd en begeleid door hun ouders totdat ze zelfstandig genoeg zijn om te vliegen.

Enkele kenmerken van het broedseizoen van de geoorde fuut zijn:

 • Nestbouw begint in mei of juni
 • Eieren worden gelegd in juni of juli
 • Kuikens komen uit het ei na ongeveer drie weken
 • Jongen kunnen zwemmen en duiken kort nadat ze uit het ei komen

Bedreigde status

De geoorde fuut wordt momenteel niet beschouwd als een bedreigde vogelsoort. Hoewel er lokale bedreigingen kunnen zijn, zoals verlies van leefgebied en verstoring van broedgebieden, is de totale populatie stabiel.

Familie

De geoorde fuut behoort tot de familie van de fuutachtigen (Podicipedidae). Andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn:

 • Fuut (Podiceps cristatus)
 • Kleine fuut (Tachybaptus ruficollis)
 • Dodaars (Tachybaptus ruficollis)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de geoorde fuut een uniek uiterlijk heeft, zijn er enkele vogels die er qua uiterlijk enigszins op lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogels zijn:

Hoewel deze vogels enige gelijkenis kunnen vertonen met de geoorde fuut, hebben ze elk hun eigen specifieke kenmerken en gedragingen die hen onderscheiden van elkaar.