Ortolaan

De ortolaan, ook wel Emberiza hortulana genoemd, is een vogelsoort die behoort tot de familie van de gorzen en verwant is aan de vinken. Het is een middelgrote zangvogel die voornamelijk voorkomt in Europa. In deze tekst zal ik meer vertellen over het uiterlijk, het geluid, het leefgebied, de voeding, de voortplanting, het broedseizoen, de bedreigde status en de familie van de ortolaan. Daarnaast zal ik ook enkele vergelijkbare vogelsoorten noemen.

Uiterlijk van de ortolaan

Het uiterlijk van de ortolaan kan verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes. Mannetjes hebben een opvallend geeloranje gezicht met een zwarte keel en een gele borst. Hun rug is bruin en hun vleugels en staart zijn donkerbruin. Vrouwtjes hebben een minder fel gekleurd gezicht en een lichtere borst. Hun rug is ook bruin, maar minder intens van kleur.

Ortolaan geluid

De ortolaan heeft een karakteristiek zanggeluid dat bestaat uit verschillende fluitende en trillende tonen. Het mannetje zingt voornamelijk om zijn territorium af te bakenen en vrouwtjes aan te trekken.

Leefgebied

De ortolaan prefereert open landschappen met voldoende struikgewas en bomen. Ze zijn te vinden in akkers, weilanden, heidevelden en licht beboste gebieden. Tijdens de migratie kunnen ze ook langs de kustgebieden worden waargenomen.

Voeding

De ortolaan is een omnivoor en voedt zich met een gevarieerd dieet. Ze eten voornamelijk zaden, granen, insecten, bessen en fruit. Hieronder volgt een opsomming van enkele voedingsbronnen van de ortolaan:
– Zaden (zoals tarwe, gerst en graszaden)
– Insecten (zoals kevers, sprinkhanen en rupsen)
– Bessen (zoals braam, meidoorn en lijsterbes)
– Fruit (zoals appels en peren)

Voortplanting

De ortolaan is monogaam en vormt paren die meestal voor het leven bij elkaar blijven. Het vrouwtje bouwt een nest op de grond, meestal goed verstopt tussen gras en struiken. Het vrouwtje legt meestal 3 tot 5 eieren, die ze alleen bebroedt. Het mannetje zorgt voor voedsel tijdens het broedproces.

Ortolaan broedseizoen

Het broedseizoen van de ortolaan begint in april en loopt tot juli. Na het uitkomen van de eieren duurt het ongeveer 10 tot 14 dagen voordat de jongen uitvliegen. Ze blijven dan nog enkele weken afhankelijk van hun ouders voor voedsel.

Bedreigde status

Helaas is de ortolaan een bedreigde vogelsoort. De populatie is de afgelopen decennia sterk afgenomen als gevolg van verlies van geschikt leefgebied, intensieve landbouw en overbejaging in sommige landen. In Nederland is de ortolaan een zeldzame broedvogel.

Familie

De ortolaan behoort tot de familie van de gorzen (Emberizidae). Deze familie omvat verschillende soorten zangvogels, waaronder de geelgors, de grauwe gors en de rietgors.

Vergelijkbare vogels

Er zijn enkele vogelsoorten die op de ortolaan lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden zijn:
– De veldleeuwerik (Alauda arvensis)
– De geelgors (Emberiza citrinella)
– De kneu (Linaria cannabina)
– De putter (Carduelis carduelis)

Dit waren enkele kenmerken en feiten over de ortolaan. Hopelijk heb je nu meer inzicht gekregen in deze bijzondere vogelsoort.