Griel

De griel (Burhinus oedicnemus) is een fascinerende vogelsoort die voorkomt in verschillende delen van Europa, Azië en Afrika. Met zijn opvallende uiterlijk en unieke roep trekt de griel de aandacht van vogelaars en natuurliefhebbers. In dit artikel zullen we meer te weten komen over de griel, inclusief zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de griel

De griel is een middelgrote vogel met een lengte van ongeveer 38 tot 48 centimeter. Hij heeft een compacte en gedrongen bouw, met lange poten en een opvallend grote kop. Zijn verenkleed is overwegend grijsbruin met donkere vlekken en strepen, wat hem helpt om op te gaan in zijn omgeving. Een interessant kenmerk van de griel zijn de grote gele ogen, die goed zichtbaar zijn op zijn donkere gezichtsmasker.

Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke grielen is minimaal. Over het algemeen zijn de vrouwtjes iets groter dan de mannetjes, maar ze vertonen geen significante verschillen in kleuring of patronen.

Griel geluid

De griel produceert een karakteristiek geluid dat vaak wordt beschreven als een luide, doordringende fluittoon. Het geluid lijkt op het woord “griel” of “gri-liel”, wat heeft bijgedragen aan de naam van de vogel. De roep van de griel wordt vaak ‘s nachts gehoord, vooral tijdens de broedperiode. Het geluid dient om territorium af te bakenen en om te communiceren met andere grielen in de omgeving.

Leefgebied

De griel is een vogel van open gebieden en geeft de voorkeur aan diverse habitats, zoals graslanden, heidevelden, halfwoestijnen en kustgebieden. Hij kan worden gevonden in verschillende delen van Europa, Azië en Afrika, met een voorkeur voor warmere en drogere regio’s. De griel is goed aangepast aan zijn omgeving en kan zich camoufleren tussen het gras en de begroeiing.

Voeding

De griel is een vleesetende vogel en voedt zich hoofdzakelijk met ongewervelde dieren. Zijn dieet bestaat uit een verscheidenheid aan prooien, waaronder:

 • Insecten
 • Spinnen
 • Wormen
 • Kleine reptielen
 • Amfibieën

De griel jaagt voornamelijk ‘s nachts en in de schemering, wanneer zijn prooien actief zijn. Hij maakt gebruik van zijn scherpe ogen en uitstekende camouflage om zijn prooi te lokaliseren en te besluipen. Met zijn lange poten kan hij snel rennen en snelle uitvallen doen om zijn prooi te vangen.

Voortplanting

De vo

ortplantingscyclus van de griel begint in het voorjaar. Tijdens het baltsritueel voeren de mannetjes indrukwekkende displays uit om de aandacht van de vrouwtjes te trekken. Dit omvat pronkende bewegingen, zoals op en neer springen en het ontvouwen van de vleugels om de opvallende patronen te tonen. Eenmaal gepaard legt het vrouwtje haar eieren op de grond, vaak in een ondiep kuiltje in de vegetatie.

Griel broedseizoen

Het broedseizoen van de griel begint meestal in mei en duurt tot juli. Het vrouwtje legt meestal twee tot drie eieren, die ze gedurende ongeveer 25 tot 28 dagen bebroedt. Beide ouders zijn betrokken bij het broeden en het grootbrengen van de jongen. De kuikens zijn nestvlieders en verlaten het nest kort na het uitkomen. Ze worden nog een tijdje beschermd en gevoed door hun ouders voordat ze zelfstandig genoeg zijn om te overleven.

Enkele kenmerken van het broedseizoen van de griel zijn:

 • Broedseizoen loopt van mei tot juli
 • Vrouw legt meestal twee tot drie eieren
 • Bebroedingsperiode van ongeveer 25 tot 28 dagen
 • Kuikens verlaten het nest kort na het uitkomen

Bedreigde status

De griel wordt momenteel beschouwd als een vogelsoort met een kwetsbare status. Habitatverlies door landbouwuitbreiding en veranderingen in landgebruik vormen een bedreiging voor de populatie. Daarnaast speelt verstoring door menselijke activiteiten, zoals recreatie en verstoring van broedgebieden, ook een rol bij de afname van de grielpopulatie.

Familie

De griel behoort tot de familie van de grielachtigen (Burhinidae). Andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn:

 • Indische griel (Burhinus indicus)
 • Amerikaanse griel (Burhinus bistriatus)
 • Zuidelijke griel (Burhinus superciliaris)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de griel een uniek uiterlijk heeft, zijn er enkele vogels die qua uiterlijk enigszins op hem lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogels zijn:

Hoewel deze vogels enige gelijkenis kunnen vertonen met de griel, hebben ze elk hun eigen specifieke kenmerken en gedragingen die hen onderscheiden van elkaar.