Havik

De havik is een indrukwekkende roofvogel die veel voorkomt in Nederland. Met zijn scherpe klauwen en krachtige vleugels is hij een geduchte jager. In dit artikel zullen we meer te weten komen over de havik, zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting en nog veel meer.

Uiterlijk van de havik

De havik heeft een lengte van ongeveer 50 tot 60 centimeter en een spanwijdte van 90 tot 120 centimeter. Het verschil tussen man en vrouw is goed te zien. Het mannetje heeft een blauwgrijze rug en een witte borst met roodbruine horizontale strepen. De vrouwtjes zijn groter en hebben een bruine kleur met een lichte borst met donkere strepen.

Havik geluid

De havik maakt verschillende geluiden, zoals een schel kie-ik of een kuuuu-kuuuu geluid tijdens het broedseizoen. Deze geluiden worden voornamelijk gebruikt om te communiceren met andere haviken en om hun territorium af te bakenen.

Leefgebied

De havik komt voor in verschillende habitats, zoals bosrijke gebieden, heidevelden en open landschappen. Ze zijn echter niet te vinden in stedelijke gebieden. De havik is een standvogel, wat betekent dat hij het hele jaar door in Nederland blijft.

Voeding

De havik is een roofvogel en jaagt voornamelijk op kleine tot middelgrote vogels, zoals duiven, merels en fazanten. Daarnaast staan ook knaagdieren, zoals muizen en konijnen, op het menu van de havik. Ze jagen door vanuit een hoge positie naar beneden te duiken en hun prooi met hun scherpe klauwen te grijpen.

Enkele voorbeelden van voedsel dat de havik eet zijn:
– Duiven
– Merels
– Fazanten
– Muizen
– Konijnen

Voortplanting

De havik is monogaam en vormt een paar voor het leven. Het broedseizoen begint in maart en duurt tot juli. Haviken bouwen hun nesten in bomen, meestal in de buurt van open gebieden. Het vrouwtje legt meestal 2 tot 4 eieren, die ze ongeveer 35 dagen bebroedt. Beide ouders zorgen voor de jongen en voeden ze met prooien die ze in de omgeving vangen. Na ongeveer 40 tot 45 dagen verlaten de jongen het nest.

Havik broedseizoen

– Het broedseizoen begint in maart en duurt tot juli.
– Het vrouwtje legt meestal 2 tot 4 eieren.
– De broedduur is ongeveer 35 dagen.
– Na ongeveer 40 tot 45 dagen verlaten de jongen het nest.

Bedreigde status

De havik heeft geen bedreigde status en zijn populatie neemt de laatste jaren zelfs toe. Dit is mede te danken aan het verbeteren van de leefomstandigheden en het beschermen van hun leefgebied.

Familie

De havik behoort tot de familie Accipitridae. Andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn:
Sperwer (Accipiter nisus)
– Buizerd (Buteo buteo)
Wespendief (Pernis apivorus)
Visarend (Pandion haliaetus)

Vergelijkbare vogels

Er zijn ook vogels die op de havik lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Slechtvalk (Falco peregrinus)
Torenvalk (Falco tinnunculus)
Zeearend (Haliaeetus albicilla)
Steenarend (Aquila chrysaetos)

Dit was een informatieve pagina over de havik. Hopelijk heb je nu een beter beeld van deze indrukwekkende roofvogel en zijn leefwijze.