Sperwer

De sperwer (Accipiter nisus) is een middelgrote roofvogel die veel voorkomt in Nederland. Deze vogel behoort tot de familie van de havikachtigen (Accipitridae) en is een echte jager. In dit artikel zullen we meer vertellen over het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels van de sperwer.

Uiterlijk van de sperwer

De sperwer heeft een slank en compact lichaam met lange, smalle vleugels en een lange staart. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke sperwers is opvallend. Het mannetje heeft een blauwgrijze rug en vleugels met een oranjebruine borst en buik. Zijn ogen zijn felrood. Het vrouwtje daarentegen heeft een bruine rug en vleugels met een gestreepte borst en buik. Haar ogen zijn geel.

Sperwer geluid

Het geluid van de sperwer is een scherpe, korte roep die klinkt als “kie-ki-ki-ki”. Deze roep wordt vaak gebruikt om territorium af te bakenen en om te communiceren met andere sperwers in de omgeving.

Leefgebied

De sperwer komt voor in verschillende habitats, zoals bossen, parken, tuinen en open landschappen. Ze zijn te vinden in heel Europa, Aziƫ en Noord-Afrika. In Nederland zijn ze het hele jaar door aanwezig, maar in de winter komen er ook sperwers uit Noord- en Oost-Europa naar Nederland.

Voeding

De sperwer is een echte roofvogel die jaagt op kleine vogels, zoals mussen, merels en duiven. Hij maakt gebruik van zijn snelle vlucht en wendbaarheid om zijn prooi te vangen. Daarnaast eet hij ook wel eens kleine zoogdieren, zoals muizen en konijnen. Hieronder volgt een opsomming van het voedsel van de sperwer:
– Kleine vogels
– Muizen
– Konijnen
– Insecten

Voortplanting

De sperwer bouwt zijn nest in bomen, meestal hoog in de kruinen. Het nest is gemaakt van takken en wordt bekleed met bladeren. Het vrouwtje legt meestal 4 tot 6 eieren, die ze gedurende ongeveer 30 dagen bebroedt. Beide ouders zorgen voor de jongen en brengen hen voedsel. Na ongeveer 4 weken verlaten de jongen het nest, maar ze worden nog een tijdlang gevoed door de ouders.

Sperwer broedseizoen

Het broedseizoen van de sperwer begint meestal in maart en duurt tot juli. Hieronder volgt een opsomming van het broedseizoen van de sperwer:
– Maart: Begin van het broedseizoen
– April: Ei-leg
– Mei: Bebroeden van de eieren
– Juni: Uitkomen van de eieren
– Juli: Jongen verlaten het nest

Bedreigde status

De sperwer heeft een stabiele populatie en wordt niet als bedreigd beschouwd. In Nederland is het een vrij algemene vogel die zich goed weet aan te passen aan veranderingen in zijn leefgebied.

Familie

De sperwer behoort tot de familie van de havikachtigen (Accipitridae). Andere vogels die tot deze familie behoren zijn onder andere:
Havik (Accipiter gentilis)
– Buizerd (Buteo buteo)
Wespendief (Pernis apivorus)
Torenvalk (Falco tinnunculus)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de sperwer uniek is in zijn uiterlijk en gedrag, zijn er ook andere vogels die op deze soort lijken maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden zijn:
Boomvalk (Falco subbuteo)
Smelleken (Falco columbarius)
Slechtvalk (Falco peregrinus)
– Boomvalk (Falco subbuteo)

Dit was een overzicht van de sperwer, een fascinerende vogelsoort die veel voorkomt in Nederland. Hopelijk heb je hiermee meer inzicht gekregen in het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels van de sperwer.