Hoppen

De hoppen (Upupidae) zijn een familie van vogels die behoren tot de orde van de spechtvogels (Piciformes). Deze familie bestaat uit slechts één geslacht, namelijk Upupa. Wereldwijd zijn er negen verschillende soorten hoppen bekend, waarvan er één voorkomt in Nederland, namelijk de hop (Upupa epops).

Uiterlijk van de hoppen

Hoppen zijn middelgrote vogels met een opvallend uiterlijk. Ze hebben een lange, dunne snavel die naar beneden gebogen is. De veren van de hop zijn voornamelijk bruin gekleurd, met een opvallende zwarte en witte tekening op de vleugels. Daarnaast hebben hoppen een opvallende kuif op hun kop. Het verenkleed van hoppen kan per soort enigszins verschillen, maar over het algemeen hebben ze een vergelijkbaar uiterlijk.

Hoppen geluid

De hop staat bekend om zijn karakteristieke roep, die klinkt als “hoep-hoep”. Deze roep is luid en kan over grote afstanden gehoord worden. Het geluid van hoppen wordt voornamelijk gebruikt om territorium af te bakenen en om te communiceren met soortgenoten.

Leefgebied

Hoppen komen voor in verschillende delen van Europa, Azië en Noord-Afrika. Ze geven de voorkeur aan halfopen landschappen met bomen en struiken, zoals boomgaarden, parken en tuinen. In Nederland zijn hoppen zeldzaam en komen ze voornamelijk voor in Zuid-Limburg.

Voeding

Hoppen zijn omnivoren en voeden zich met een gevarieerd dieet. Ze eten voornamelijk insecten, zoals kevers, sprinkhanen en vlinders, maar ook kleine gewervelde dieren, zoals hagedissen en kleine knaagdieren. Daarnaast eten hoppen ook vruchten, bessen en zaden.

Voortplanting

Het broedseizoen van hoppen begint in het voorjaar. Het mannetje maakt een nest in een boomholte, waarin het vrouwtje haar eieren legt. Een nest kan meerdere jaren achter elkaar gebruikt worden. Het vrouwtje legt meestal 4 tot 6 eieren, die ze gedurende ongeveer 18 dagen bebroedt. Na het uitkomen worden de jongen gevoed door beide ouders, totdat ze na ongeveer 25 dagen het nest verlaten.

Hoppen broedseizoen

Het broedseizoen van hoppen begint in april en duurt tot augustus. Tijdens deze periode zijn hoppen erg actief en laten ze hun roep veelvuldig horen. Ze vertonen ook baltsgedrag, waarbij het mannetje zijn kuif opzet en met uitgespreide vleugels rondvliegt om indruk te maken op het vrouwtje.

Bedreigde status

Hoewel hoppen wereldwijd voorkomen, zijn sommige soorten kwetsbaar of bedreigd. Dit komt voornamelijk door verlies van leefgebied en intensieve landbouwpraktijken. In Nederland is de hop een beschermde diersoort en wordt hij als zeer zeldzaam beschouwd.

Familie

– Hop (Upupa epops)

Vergelijkbare Vogels

Scharrelaar (Coracias garrulus)
Bijeneter (Merops apiaster)
Scharrelaars (Brachypteracias spp.)
– Spookvogel (Hammerkopfamilie)
– Sprookjesvogel (Phoeniculidae)