Zwarte ibis

De zwarte ibis, ook bekend onder de Latijnse naam Plegadis falcinellus, is een opvallende vogelsoort die in Nederland voorkomt. Deze elegante vogel staat bekend om zijn kenmerkende zwarte verenkleed en lange gebogen snavel. In deze landingspagina zullen we meer te weten komen over het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels van de zwarte ibis.

Uiterlijk van de zwarte ibis

De zwarte ibis is een middelgrote vogel die ongeveer 55 tot 65 centimeter lang is. Het mannetje en het vrouwtje hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar er zijn kleine verschillen. Het mannetje heeft vaak een iets grotere snavel en een langere nek dan het vrouwtje. Beide geslachten hebben een glanzend zwart verenkleed, lange poten en een kenmerkende gebogen snavel.

Zwarte ibis geluid

De zwarte ibis staat bekend om zijn luide en schorre roep. Het geluid lijkt op een laag “kroek-kroek” geluid dat vaak in groepen wordt gehoord. Deze roep wordt gebruikt om te communiceren met andere zwarte ibissen in de omgeving.

Leefgebied

De zwarte ibis is een trekvogel die voornamelijk in moerassen, wetlands en andere waterrijke gebieden leeft. In Nederland wordt de zwarte ibis vooral waargenomen in de Waddenzee, het IJsselmeer en andere kustgebieden. Deze vogels foerageren vaak in ondiep water, waar ze op zoek gaan naar voedsel.

Voeding

De zwarte ibis is een omnivoor en heeft een gevarieerd dieet. Ze voeden zich voornamelijk met kleine ongewervelde dieren, zoals insecten, kikkers, vissen en schaaldieren. Daarnaast eten ze ook plantaardig voedsel, zoals zaden, gras en waterplanten. Hierdoor kunnen ze zich aanpassen aan verschillende leefomstandigheden en voedselbronnen.

Enkele voorbeelden van voedsel waar de zwarte ibis zich mee voedt zijn:
– Insecten
– Vissen
– Kikkers
– Schelpdieren
– Zaden
– Gras
– Waterplanten

Voortplanting

De zwarte ibis is monogaam en vormt paartjes voor het leven. Het broedseizoen begint in het vroege voorjaar, meestal in maart. Het mannetje en het vrouwtje werken samen om een nest te bouwen in bomen, struiken of riet. Het nest wordt gemaakt van takken, gras en modder.

Zwarte ibis broedseizoen

Tijdens het broedseizoen legt het vrouwtje meestal 3 tot 5 eieren. Beide ouders broeden de eieren uit, wat ongeveer 20 tot 23 dagen duurt. Na het uitkomen van de eieren zorgen beide ouders voor de jongen. De jongen verlaten het nest na ongeveer 4 weken, maar worden nog steeds door de ouders gevoed en begeleid totdat ze zelfstandig kunnen overleven.

Enkele kenmerken van het broedseizoen van de zwarte ibis zijn:
– Broedseizoen begint in maart
– Nest wordt gebouwd van takken, gras en modder
– Vrouwtje legt 3 tot 5 eieren
– Beide ouders broeden de eieren uit
– Jongen verlaten het nest na ongeveer 4 weken

Bedreigde status

De zwarte ibis heeft momenteel geen bedreigde status. De populatie in Nederland is stabiel, maar wereldwijd wordt de soort wel bedreigd door habitatverlies en verstoring van broedgebieden. Het is belangrijk om de leefgebieden van de zwarte ibis te beschermen en te behouden om ervoor te zorgen dat deze prachtige vogelsoort blijft gedijen.

Familie

De zwarte ibis behoort tot de familie van de ibissen (Threskiornithidae). Andere vogelsoorten die tot dezelfde familie behoren zijn onder andere:
Lepelaar (Platalea leucorodia)
Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
Grote zilverreiger (Ardea alba)
Koereiger (Bubulcus ibis)
Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de zwarte ibis een unieke vogelsoort is, zijn er enkele vogels die op deze soort lijken maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogels zijn:
Kraanvogel (Grus grus)
Roerdomp (Botaurus stellaris)
Purperreiger (Ardea purpurea)
– Zwarte ooievaar (Ciconia nigra)

Dit waren enkele kenmerken en feiten over de zwarte ibis. Deze prachtige vogelsoort is een opvallende verschijning in de Nederlandse natuur en het is fascinerend om meer te leren over zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.