Jagers

Jagers (Stercorariidae) zijn een familie van zeevogels die behoren tot de orde van de steltloperachtigen. Deze familie omvat vier verschillende soorten: de grote jager, de kleine jager, de middelste jager en de kleinste jager. Hoewel ze allemaal tot dezelfde familie behoren, hebben ze verschillende kenmerken en gedragingen.

Uiterlijk van de jagers

De jagers zijn middelgrote tot grote vogels met lange vleugels en een stevige snavel. Ze hebben een gestroomlijnd lichaam en zijn uitstekende vliegers. De grote jager is de grootste van de vier soorten en heeft een donkerbruin verenkleed met een witte buik. De kleine jager en de middelste jager hebben een vergelijkbaar uiterlijk, met een donkere bovenkant en een lichtere onderkant. De kleinste jager is de kleinste van de vier en heeft een donkere bovenkant en een witte buik.

Jagers geluid

De jagers staan bekend om hun luide en schelle roep, die lijkt op een lachend geluid. Deze roep wordt voornamelijk gebruikt om territorium af te bakenen en om te communiceren met andere vogels.

Leefgebied

Jagers komen voornamelijk voor in de noordelijke delen van de Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee. Ze broeden in de toendra’s en trekken tijdens de winter naar het zuiden, waar ze voornamelijk op open zee leven. Ze zijn zeldzaam in Nederland, maar kunnen soms worden waargenomen tijdens de trektijd.

Voeding

Jagers staan bekend als agressieve roofvogels die andere vogels achtervolgen en aanvallen om voedsel af te pakken. Ze voeden zich voornamelijk met vis, maar ze eten ook kleine zoogdieren, vogels en insecten. Ze zijn uitstekende vissers en kunnen duiken om hun prooi te vangen.

Voortplanting

De jagers broeden in kolonies op afgelegen eilanden en kliffen. Ze leggen meestal één tot twee eieren per broedsel, die worden uitgebroed door beide ouders. Na ongeveer een maand komen de jongen uit het ei. Ze worden verzorgd door beide ouders en blijven ongeveer twee maanden in het nest voordat ze uitvliegen.

Jagers broedseizoen

Het broedseizoen van de jagers begint in mei en duurt tot juli. Tijdens deze periode zijn ze territoriaal en verdedigen ze hun nest tegen indringers. Ze bouwen hun nesten op de grond en maken gebruik van gras, mos en veertjes om het nest te bekleden.

Bedreigde status

De jagers hebben over het algemeen geen bedreigde status. Ze worden beschouwd als een minste zorgsoort volgens de Rode Lijst van de IUCN. Hun populaties zijn stabiel en ze komen nog steeds in grote aantallen voor in hun natuurlijke leefgebieden.

Familie

– Grote jager (Stercorarius skua)
– Kleine jager (Stercorarius parasiticus)
– Middelste jager (Stercorarius pomarinus)
– Kleinste jager (Stercorarius longicaudus)

Vergelijkbare Vogels

Noordse stern (Sterna paradisaea)
Grote stern (Sterna sandvicensis)
Visdief (Sterna hirundo)
Zeekoet (Uria aalge)
Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)