Jan-van-gent

De jan-van-gent, wetenschappelijk bekend als Morus bassanus, is een indrukwekkende zeevogel die behoort tot de familie van de Sulidae. Deze majestueuze vogel staat bekend om zijn opvallende uiterlijk, gracieuze vlucht en indrukwekkende duikvaardigheden. In dit artikel zullen we meer te weten komen over de jan-van-gent, inclusief zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de jan-van-gent

De jan-van-gent is een grote zeevogel met een spanwijdte van ongeveer 165 tot 180 centimeter. Hij heeft een slanke lichaamsbouw, lange vleugels en een puntige staart. De mannetjes en vrouwtjes van deze soort hebben een vergelijkbaar uiterlijk. Ze hebben een wit verenkleed met zwarte vleugeltoppen. Opvallend is hun kenmerkende gele kop, die tijdens het broedseizoen een levendige blauwachtige kleur krijgt. Jonge jan-van-genten hebben daarentegen een donkerbruin verenkleed dat naarmate ze ouder worden, geleidelijk verandert naar wit.

Jan-van-gent geluid

De jan-van-gent staat bekend om zijn luide, schorre roep die hij vaak laat horen tijdens het broedseizoen. Het geluid lijkt op een luid gekras of gekakel dat over de kliffen en rotsachtige eilanden draagt. Deze vocalisaties dienen om territoria te markeren en om te communiceren met andere jan-van-genten.

Leefgebied

De jan-van-gent is voornamelijk te vinden in de noordelijke Atlantische Oceaan en de kustgebieden van de Noordzee. Ze broeden op kliffen en rotsachtige eilanden, vaak in grote kolonies. Buiten het broedseizoen kunnen ze ook worden waargenomen op open zee, waar ze zich voeden met vis.

Voeding

De jan-van-gent is een uitstekende duiker en voedt zich voornamelijk met vis. Ze duiken van grote hoogte naar beneden en gebruiken hun scherpe snavel om de prooi te grijpen. Enkele van de belangrijkste voedselbronnen van de jan-van-gent zijn onder andere:

 • Haring
 • Makreel
 • Kabeljauw
 • Inktvis
 • Zandspiering

Voortplanting

De jan-van-gent heeft een monogaam voortplantingssysteem, waarbij paren elkaar jaarlijks trouw blijven. Het baltsritueel van deze vogel is spectaculair om te zien. Het omvat onder andere het tonen van de felgekleurde kop, het klapperen met de vleugels en het maken van luide roepgeluiden. Na het paren legt het vrouwtje

één ei in een ondiep nest op de kliffen of rotsachtige eilanden.

Jan-van-gent broedseizoen

Het broedseizoen van de jan-van-gent vindt plaats in de lente en de zomer. Tijdens deze periode verzamelen ze zich in grote kolonies op geschikte broedplaatsen. Enkele belangrijke kenmerken van het broedseizoen zijn:

 • Het bouwen van nesten op kliffen of rotsachtige eilanden
 • Het leggen van één ei per broedpaar
 • Het uitbroeden van het ei duurt ongeveer 41 dagen
 • Beide ouders nemen deel aan het broeden en het grootbrengen van het jong

Bedreigde status

De jan-van-gent heeft momenteel geen bedreigde status en wordt beschouwd als een min of meer stabiele soort. Toch zijn ze gevoelig voor verstoring in hun broedgebieden en worden ze soms bedreigd door vervuiling en verstoring van hun voedselbronnen.

Familie

De jan-van-gent behoort tot de familie van de Sulidae. Andere vogels in dezelfde familie zijn onder andere:

 • Grote aalscholver (Phalacrocorax carbo)
 • Keizeraalscholver (Leucocarbo atriceps)
 • Maskergent (Sula dactylatra)

Vergelijkbare vogels

Er zijn enkele vogels die op de jan-van-gent lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogelsoorten zijn onder andere:

Met zijn indrukwekkende uiterlijk, opvallende geluiden en unieke levensstijl is de jan-van-gent een fascinerende vogelsoort. Zijn aanpassingen aan het leven op zee en zijn elegante vlucht maken hem tot een ware zeevogelkampioen. Door het behoud van hun broedgebieden en het beschermen van hun voedselbronnen kunnen we ervoor zorgen dat deze prachtige vogels ook in de toekomst blijven gedijen.