Kerkuil

De kerkuil, ook bekend onder de wetenschappelijke naam Tyto alba, is een fascinerende vogelsoort die wereldwijd voorkomt. Met zijn karakteristieke uiterlijk en unieke geluid is de kerkuil een favoriet onder vogelliefhebbers. In deze informatieve pagina ontdek je meer over de kerkuil, inclusief zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de kerkuil

De kerkuil heeft een opvallend uiterlijk met zijn hartvormige gezichtssluier, donkere ogen en bleke verenkleed. Wat betreft grootte en gewicht is er weinig verschil tussen mannelijke en vrouwelijke kerkuilen. Het belangrijkste verschil tussen de geslachten is te zien in de kleur van de veren. Vrouwtjes hebben meestal een iets donkerder verenkleed dan mannetjes.

Kerkuil geluid

Een van de meest herkenbare kenmerken van de kerkuil is zijn geluid. De kerkuil produceert een scherpe, huilende roep die vaak wordt geassocieerd met spookachtige geluiden. Deze roep wordt voornamelijk gebruikt voor communicatie tussen individuen en om territoriumgrenzen aan te geven. Het geluid van de kerkuil kan variëren van een hoge kreet tot een zachte, trillende roep.

Leefgebied

Kerkuilen zijn te vinden in een breed scala aan leefgebieden over de hele wereld, behalve in de meest extreme klimaten. Ze geven de voorkeur aan open landschappen, zoals graslanden, moerassen, landbouwgebieden en bosranden. Deze roofvogels nestelen zich vaak in verlaten gebouwen, oude schuren, kerktorens en holle bomen. Ze zijn ook aangetroffen in stedelijke gebieden, waar ze gebruikmaken van zolders en gebouwen als nestplaatsen.

Voeding

De kerkuil is een nachtactieve jager en voedt zich voornamelijk met kleine zoogdieren. Muizen vormen het grootste deel van hun dieet, maar ze kunnen ook andere kleine knaagdieren, zoals ratten en spitsmuizen, vangen. Daarnaast kunnen ze af en toe vogels, amfibieën en insecten aan hun menu toevoegen. Kerkuilen jagen door in stilte boven hun prooi te zweven voordat ze met precisie toeslaan.

Enkele prooien van de kerkuil zijn:

 • Muizen
 • Ratten
 • Spitsmuizen
 • Vleermuizen
 • Kleine vogels
 • Amfibieën
 • Insecten

Voortplanting

Kerkuilen zijn monogaam en vormen vaak langdurige paren. Het broedseizoen van de kerkuil varieert afhankelijk van de regio, maar meestal begint het in de late winter of het

vroege voorjaar. Het mannetje is verantwoordelijk voor het aanbieden van voedsel aan het vrouwtje tijdens het broedseizoen.

Kerkuil broedseizoen

Tijdens het broedseizoen legt het vrouwtje meestal 4 tot 7 eieren in een nest. Het broeden duurt ongeveer 30 dagen en tijdens deze periode blijft het vrouwtje grotendeels op de eieren zitten, terwijl het mannetje voedsel aanvoert. Na het uitkomen van de eieren worden de kuikens bedekt met witte donsveren en zijn ze volledig afhankelijk van hun ouders voor voeding en bescherming. Na ongeveer 9 tot 10 weken zijn de jonge kerkuilen klaar om uit te vliegen en zelfstandig te worden.

Enkele kenmerken van het kerkuil broedseizoen zijn:

 • Legt 4 tot 7 eieren
 • Broedduur van ongeveer 30 dagen
 • Jongen vliegklaar na 9 tot 10 weken

Bedreigde status

De kerkuil wordt over het algemeen niet beschouwd als een bedreigde diersoort. In sommige regio’s kunnen ze echter te lijden hebben onder habitatverlies en het gebruik van pesticiden, wat hun voedselbronnen kan aantasten. Natuurbeschermingsinspanningen, zoals het behoud van geschikte nestlocaties en het verminderen van het gebruik van schadelijke chemicaliën, zijn belangrijk om de populaties van kerkuilen te behouden.

Familie

De kerkuil behoort tot de familie Tytonidae. Andere vogelsoorten die tot dezelfde familie behoren, zijn onder andere:

 • Australische kerkuil (Tyto novaehollandiae)
 • Amerikaanse kerkuil (Tyto furcata)
 • Maskeruil (Tyto personata)
 • Roodhartige kerkuil (Tyto soumagnei)

Vergelijkbare vogels

Er zijn verschillende vogelsoorten die op de kerkuil lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele van deze vergelijkbare vogels zijn:

De kerkuil is een buitengewone vogel met unieke eigenschappen en een belangrijke rol in het ecosysteem. Met zijn kenmerkende uiterlijk, spookachtige geluiden en efficiënte jachtcapaciteiten is de kerkuil een waardevolle toevoeging aan de biodiversiteit van onze planeet.