Klapekster

De klapekster, wetenschappelijk bekend als Lanius excubitor, is een bijzondere vogelsoort die bekend staat om zijn unieke gedrag en kenmerkende uiterlijk. Met zijn grijze verenkleed en opvallende zwarte masker is de klapekster een opvallende verschijning in zijn leefgebied. In deze informatieve pagina ontdek je meer over de klapekster, inclusief zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de klapekster

De klapekster is een middelgrote zangvogel met een lengte van ongeveer 22 tot 27 centimeter. Hij heeft een opvallend uiterlijk met een grijze bovenkant, een witte onderkant en een zwarte staart met witte buitenste veren. Het meest kenmerkende aspect van de klapekster is zijn zwarte masker dat zich uitstrekt van de snavel tot aan de ogen. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke klapeksters is minimaal, waarbij beide geslachten een vergelijkbaar verenkleed hebben.

Klapekster geluid

De klapekster staat niet bekend om zijn zang, maar produceert eerder een verscheidenheid aan scherpe, luide geluiden. Deze geluiden bestaan uit korte fluittonen, krassende geluiden en imitaties van andere vogels. Het geluid van de klapekster kan variƫren afhankelijk van de situatie, zoals territoriale roepen om het territorium af te bakenen of contactroepen tussen individuen.

Leefgebied

Klapeksters komen voor in verschillende habitats, zoals open landschappen met verspreide struiken, heidevelden, graslanden en bosranden. Ze geven de voorkeur aan gebieden met een mengeling van lage vegetatie en uitkijkposten, zoals hekken, bomen of struiken, van waaruit ze hun prooi kunnen bespieden. Klapeksters zijn te vinden in Europa, Aziƫ en delen van Noord-Amerika.

Voeding

De klapekster is een roofvogel die voornamelijk insecten en kleine gewervelde dieren eet. Ze staan bekend om hun unieke jachtstrategie, waarbij ze prooien vangen en ze vervolgens spietsen op doornen, prikkeldraad of andere uitsteeksels. Deze voorraad van prooien wordt soms een “klap” genoemd, vandaar de naam klapekster. Enkele prooien van de klapekster zijn:

 • Insecten
 • Muizen
 • Vleermuizen
 • Kleine vogels
 • Hagedissen
 • Kikkers

Voortplanting

Klapeksters zijn monogaam en vormen vaak langdurige paren. Het broedseizoen begint meestal in het vroege voorjaar. Het man

netje is verantwoordelijk voor het bouwen van het nest, dat meestal gelegen is in dichte struiken of bomen. Het vrouwtje legt gemiddeld 4 tot 7 eieren, die ze gedurende ongeveer 14 tot 16 dagen bebroedt. Beide ouders dragen bij aan het voeden van de jongen, die na ongeveer 18 tot 20 dagen uitvliegen.

Enkele kenmerken van het klapekster broedseizoen zijn:

 • Legt 4 tot 7 eieren
 • Broedduur van ongeveer 14 tot 16 dagen
 • Jongen vliegklaar na 18 tot 20 dagen

Bedreigde status

De klapekster wordt momenteel beschouwd als een vogelsoort met een stabiele populatie en wordt niet als bedreigd beschouwd. Er zijn echter regionale populaties die te lijden hebben onder habitatverlies en intensieve landbouwpraktijken. Bewustwording en behoud van geschikte habitats zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de klapekster blijft gedijen in zijn natuurlijke omgeving.

Familie

De klapekster behoort tot de familie Laniidae, ook bekend als de klauwierenfamilie. Andere vogelsoorten die tot dezelfde familie behoren, zijn onder andere:

 • Roodkopklauwier (Lanius senator)
 • Grauwe klauwier (Lanius collurio)
 • Zuidelijke klapekster (Lanius meridionalis)
 • Steppeklapekster (Lanius isabellinus)

Vergelijkbare vogels

Er zijn verschillende vogelsoorten die qua uiterlijk en jachtgedrag vergelijkbaar zijn met de klapekster, maar die niet tot dezelfde familie behoren. Enkele van deze vergelijkbare vogels zijn:

De klapekster is een opvallende vogelsoort met unieke eigenschappen en gedrag. Met zijn indrukwekkende uiterlijk en jachttechnieken is de klapekster een boeiende soort om te observeren. Door het behoud van geschikte leefgebieden kunnen we ervoor zorgen dat deze prachtige vogel blijft gedijen in de natuurlijke omgeving.