Kluten

Kluten behoren tot de vogelfamilie Recurvirostridae, een familie van watervogels die wereldwijd voorkomt. Deze elegante vogels staan bekend om hun lange, gebogen snavels en hun kenmerkende roze poten. In dit artikel zullen we meer leren over het uiterlijk, het geluid, het leefgebied, de voeding, de voortplanting, het broedseizoen, de bedreigde status en de vogelsoorten die behoren tot de familie van de kluten.

Uiterlijk van de kluten

Kluten hebben een opvallend uiterlijk. Ze hebben een lange, dunne snavel die naar boven gebogen is. De snavel heeft een zwarte punt en is meestal rood van kleur. De poten van kluten zijn lang en felroze, wat een mooi contrast vormt met hun witte verenkleed. Volwassen kluten hebben een witte kop en nek, terwijl hun rug en vleugels grijs zijn. Jonge kluten hebben daarentegen een bruin verenkleed en hun snavel is nog niet zo gebogen als die van volwassen kluten.

Kluten geluid

Kluten maken verschillende geluiden om te communiceren met elkaar. Ze produceren een luid, scherp “klut-klut” geluid, wat waarschijnlijk de oorsprong is van hun naam. Daarnaast maken ze ook zachte, piepende geluiden tijdens het broedseizoen.

Leefgebied

Kluten komen voor in verschillende leefgebieden, waaronder kustgebieden, moerassen, meren en rivieren. Ze zijn te vinden in Europa, Azië, Afrika, Australië en Noord-Amerika. Kluten geven de voorkeur aan ondiep water waar ze kunnen foerageren op kleine waterdieren, zoals insecten, wormen en schelpdieren.

Voeding

Kluten zijn omnivoren en hun dieet bestaat voornamelijk uit kleine ongewervelde dieren. Ze gebruiken hun lange snavels om in het water te prikken en voedsel te verzamelen. Kluten eten onder andere insectenlarven, waterinsecten, schelpdieren en kleine visjes. Ze kunnen ook foerageren op het land, waar ze op zoek gaan naar wormen en andere ongewervelde dieren.

Voortplanting

Kluten vormen monogame paren en broeden in kolonies. Het vrouwtje legt meestal 3-4 eieren in een ondiep nest, gemaakt van takjes en gras. Beide ouders broeden de eieren uit en zorgen voor de jongen. Na ongeveer 3 weken komen de eieren uit en de jongen verlaten het nest al snel om te foerageren. Ze worden echter nog een tijdje door hun ouders gevoerd en beschermd.

Kluten broedseizoen

Het broedseizoen van kluten begint meestal in het voorjaar. Ze kiezen vaak dezelfde broedplaatsen als voorgaande jaren, zoals moerassen en kustgebieden. Tijdens het broedseizoen zijn kluten erg territoriaal en verdedigen ze hun nest en jongen tegen indringers.

Bedreigde status

De meeste kluten hebben een stabiele populatie en worden niet als bedreigd beschouwd. Er zijn echter enkele ondersoorten die wel bedreigd zijn, zoals de Amerikaanse kluut (Recurvirostra americana). Deze ondersoort wordt met uitsterven bedreigd vanwege verlies van leefgebied en verstoring van broedplaatsen.

Familie

De vogelsoorten die behoren tot de familie Recurvirostridae (kluten) zijn onder andere:
– Kluut (Recurvirostra avosetta)
– Amerikaanse kluut (Recurvirostra americana)
– Indische kluut (Himantopus himantopus)
Zwarte ibis (Plegadis falcinellus)

Vergelijkbare Vogels

Er zijn ook vogels die qua uiterlijk op kluten lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Deze vogels zijn onder andere:
– Steltlopers zoals de wulp (Numenius arquata) en de grutto (Limosa limosa)
Strandlopers zoals de tureluur (Tringa totanus) en de rosse grutto (Calidris canutus)
Reigers zoals de kleine zilverreiger (Egretta garzetta) en de grote zilverreiger (Ardea alba)

Met hun opvallende uiterlijk, kenmerkende geluiden en diverse leefgebieden zijn kluten fascinerende vogels om te bestuderen. Of je nu een vogelaar bent of gewoon geïnteresseerd bent in de natuur, kluten zijn een prachtige toevoeging aan de vogelwereld.