Kluut

De kluut (Recurvirostra avosetta) is een elegante vogelsoort die bekend staat om zijn opvallend gekromde snavel. Deze vogel behoort tot de familie van de strandlopers en steltlopers en komt voor in verschillende delen van Europa, Aziƫ en Afrika. In dit artikel zullen we meer leren over het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting en andere interessante kenmerken van de kluut.

Uiterlijk van de kluut

De kluut is een middelgrote vogel met een opvallend uiterlijk. Ze hebben een slank lichaam en lange poten, die hen helpen bij het waden door ondiep water. Een van de meest kenmerkende eigenschappen van de kluut is zijn lange, naar boven gekromde snavel. Deze snavel is zwart van kleur met een lichte kromming naar boven. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben dezelfde uiterlijke kenmerken, waardoor het moeilijk is om ze visueel van elkaar te onderscheiden.

Kluut geluid

De kluut staat erom bekend een verscheidenheid aan geluiden te produceren tijdens verschillende situaties. Tijdens de broedtijd kunnen ze een scherp “kluit-kluit” of “klui-klui” geluid maken om hun territorium te verdedigen tegen indringers. Buiten het broedseizoen zijn hun oproepen zachter en melodischer.

Leefgebied

Kluten komen voor in verschillende habitats, waaronder kustgebieden, moerassen, zoutpannen, en soms zelfs in binnenlandse zoetwatermeren. Ze geven de voorkeur aan ondiep water waar ze kunnen foerageren op kleine ongewervelde dieren. Kluten zijn te vinden in Europa, Aziƫ en Afrika, en sommige populaties maken migraties over lange afstanden tussen hun broedgebieden en overwinteringsgebieden.

Voeding

De kluut is een omnivoor en voedt zich voornamelijk met kleine ongewervelde dieren die in het water of de modder leven. Enkele van hun favoriete prooien zijn insectenlarven, garnalen, wormen en kleine schaaldieren. Ze gebruiken hun opwaarts gekromde snavel om in het water te peilen en hun prooi te vangen. Soms vormen kluten grote groepen en foerageren ze samen, waarbij ze effectief jagen door het water op te schudden en voedseldeeltjes te filteren.

Enkele belangrijke voedselbronnen voor kluten zijn:

 • Insectenlarven
 • Garnalen
 • Wormen
 • Schaaldieren
 • Weekdieren
 • Visjes

Voortplanting

Het broedseizoen van kluten begint in de lente en duurt tot in de zomer. Tijdens deze periode vormen ze monogame paartjes die trouw blijven aan elkaar gedurende het broedseizoen. Het

nest van de kluut bevindt zich meestal op de grond, in de buurt van water. Ze bouwen hun nesten op kale of begroeide eilanden, waar ze bescherming vinden tegen predatoren.

Kluut broedseizoen

Enkele belangrijke kenmerken van het broedseizoen van de kluut zijn:

 • Broedseizoen: lente tot zomer
 • Monogame paartjes
 • Nest op de grond, in de buurt van water
 • Bescherming tegen predatoren
 • Kale of begroeide eilanden

Bedreigde status

Over het algemeen wordt de kluut niet als een bedreigde vogelsoort beschouwd. Ze hebben een groot verspreidingsgebied en een stabiele populatie. Er zijn echter enkele lokale populaties die kwetsbaar zijn vanwege habitatverlies en verstoring van broedgebieden. Het behoud van geschikte leefgebieden en de bescherming van broedkolonies zijn belangrijk om de populaties van deze prachtige vogels te behouden.

Familie

De kluut behoort tot de familie Recurvirostridae, die bestaat uit andere steltlopers en strandlopers. Enkele vogels die behoren tot dezelfde familie zijn:

 • Amerikaanse kluut (Recurvirostra americana)
 • Grote kanoet (Calidris tenuirostris)
 • Steltkluut (Himantopus mexicanus)
 • Zwarte ruiter (Tringa erythropus)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de kluut een uniek uiterlijk heeft, zijn er enkele vogelsoorten die op deze prachtige vogel lijken, maar tot andere families behoren. Enkele van deze vergelijkbare vogels zijn:

Hoewel deze vogels vergelijkbaar kunnen lijken met hun snavels of lichaamsvorm, hebben ze elk unieke kenmerken die hen onderscheiden van de kluut.

Met zijn elegante uiterlijk en opvallende gekromde snavel is de kluut een bijzondere vogelsoort om te bewonderen. Van zijn foerageergedrag tot zijn broedgewoonten, de kluut biedt een fascinerend kijkje in de wereld van de vogels.