Roek

De roek, ook wel bekend als Corvus frugilegus, is een vogelsoort die behoort tot de kraaiachtigen familie. Deze vogel is gemakkelijk te herkennen aan zijn zwarte verenkleed en kenmerkende snavel. In Nederland is de roek een vrij algemeen voorkomende vogel en kan worden waargenomen in diverse habitats, waaronder bossen, parken en landbouwgebieden.

Uiterlijk van de roek

De roek heeft een lengte van ongeveer 45 centimeter en een spanwijdte van ongeveer 85 centimeter. Het verenkleed van de roek is volledig zwart, met een glanzende metaalachtige uitstraling. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar het mannetje kan iets groter zijn dan het vrouwtje.

Roek geluid

De roek staat bekend om zijn luide en karakteristieke geluiden. Het geluid van de roek wordt vaak omschreven als een krassend “kaah-kaah” geluid, dat vaak wordt gehoord wanneer de vogels in groepen vliegen of foerageren.

Leefgebied

Roeken komen voor in een verscheidenheid aan leefgebieden, waaronder bossen, parken, landbouwgebieden en steden. Ze nestelen zich vaak in kolonies, die bekend staan als roekenkolonies. Deze kolonies kunnen bestaan uit honderden of zelfs duizenden individuen.

Voeding

Roeken zijn omnivoren en hun dieet bestaat uit een breed scala aan voedselbronnen. Ze foerageren voornamelijk op de grond, waar ze op zoek gaan naar insecten, wormen, zaden, vruchten en kleine gewervelde dieren. Daarnaast maken ze ook gebruik van hun krachtige snavel om in de grond te graven op zoek naar voedsel.

Enkele voedselbronnen van de roek zijn:
– Insecten
– Wormen
– Zaden
– Vruchten
– Kleine gewervelde dieren

Voortplanting

De paartijd van de roek begint in het vroege voorjaar. Roeken vormen langdurige monogame paren en blijven vaak hun hele leven bij dezelfde partner. Het nest van de roek is een groot en stevig bouwwerk, meestal gebouwd in hoge bomen. Het vrouwtje legt meestal 3 tot 5 eieren, die ze ongeveer 18 tot 20 dagen bebroedt. Beide ouders helpen bij het broeden en het grootbrengen van de jongen.

Roek broedseizoen

Het broedseizoen van de roek begint meestal in maart en duurt tot juni. Tijdens deze periode zijn de roekenkolonies zeer actief, met veel nestbouw, broeden en voeden van jongen. Na ongeveer 4 tot 5 weken verlaten de jongen het nest en worden ze geleidelijk zelfstandig.

Bedreigde status

De roek heeft momenteel geen bedreigde status en wordt als een stabiele vogelsoort beschouwd in Nederland. De populatie neemt echter af in sommige delen van Europa als gevolg van veranderingen in landbouwpraktijken en habitatverlies.

Familie

De roek behoort tot de kraaiachtigen familie. Andere vogels die behoren tot dezelfde familie zijn onder andere:
Ekster
Kauw
Zwarte kraai
Bonte kraai

Vergelijkbare vogels

Hoewel er vogels zijn die op de roek lijken, behoren ze niet tot dezelfde familie. Enkele vogels die op de roek lijken maar tot andere families behoren zijn:
Raaf
Grote bonte specht
Turkse tortel
Gaai