Roodkeelpieper

De roodkeelpieper, ook bekend onder de wetenschappelijke naam Anthus cervinus, is een kleine zangvogel die behoort tot de familie van de piepers (Anthus). Deze vogelsoort komt voor in Europa en Aziƫ en is vooral te vinden in open gebieden, zoals graslanden, moerassen en heidevelden.

Uiterlijk van de roodkeelpieper

De roodkeelpieper heeft een slank postuur en een lengte van ongeveer 16 centimeter. Het mannetje heeft een herkenbaar uiterlijk met een roodbruine keel en borst, een lichte buik en een gestreepte rug. De vrouwtjes zijn over het algemeen minder fel gekleurd en hebben een meer doffe kleur. Beide geslachten hebben een lichte wenkbrauwstreep boven de ogen.

Roodkeelpieper geluid

De roodkeelpieper staat bekend om zijn karakteristieke zang, die bestaat uit een serie fluitende tonen. Het geluid lijkt op het woord “tsiep” en is duidelijk te horen in het broedseizoen. Het mannetje zingt vaak vanaf een verhoogde positie, zoals een struik of een paaltje, om zijn territorium te markeren en vrouwtjes aan te trekken.

Leefgebied

De roodkeelpieper komt voornamelijk voor in open gebieden met voldoende begroeiing, zoals graslanden, weilanden en heidevelden. Deze vogelsoort is te vinden in zowel laagland als bergachtige gebieden en migreert in de winter naar het zuiden. Tijdens de migratie kan de roodkeelpieper ook in moerassen en wetlands worden waargenomen.

Voeding

De roodkeelpieper voedt zich hoofdzakelijk met insecten, zoals kevers, vliegen en rupsen. Daarnaast eet hij ook zaden en kleine vruchten. Deze vogels zoeken hun voedsel op de grond en pikken insecten en zaden op terwijl ze rondlopen. Ze hebben een voorkeur voor open plekken waar ze goede zichtbaarheid hebben en gemakkelijk kunnen jagen op insecten.

– Insecten
– Zaden
– Kleine vruchten

Voortplanting

De roodkeelpieper is een monogaam vogelsoort en vormt paren voor het leven. Het broedseizoen begint in mei en duurt tot augustus. Het vrouwtje bouwt het nest, dat meestal laag bij de grond is en is gemaakt van gras, mos en takjes. Het legsel bestaat uit 4 tot 6 eieren, die door beide ouders worden uitgebroed gedurende ongeveer 12 tot 14 dagen.

Roodkeelpieper broedseizoen

– Mei tot augustus
– Nest laag bij de grond
– 4 tot 6 eieren
– Broedduur: 12-14 dagen

Bedreigde status

De roodkeelpieper heeft geen bedreigde status en wordt als een stabiele vogelsoort beschouwd. Hoewel er lokale populaties zijn die onder druk staan door verlies van leefgebied en intensief landgebruik, blijft de totale populatie op dit moment stabiel.

Familie

Andere vogels in de familie van de piepers (Anthus) zijn onder andere:
Waterpieper (Anthus spinoletta)
Duinpieper (Anthus campestris)
Boompieper (Anthus trivialis)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de roodkeelpieper unieke kenmerken heeft, zijn er enkele vogels die op deze soort lijken maar niet tot dezelfde familie behoren, zoals:
Tapuit (Oenanthe oenanthe)
Roodborsttapuit (Saxicola rubicola)
Grasmus (Sylvia communis)

De roodkeelpieper is een fascinerende vogelsoort die bekend staat om zijn zang en opvallende uiterlijk. Met zijn aanpassingsvermogen aan verschillende leefgebieden en zijn vermogen om zich voort te planten in zowel open graslanden als bergachtige gebieden, is deze vogel een ware aanwinst voor de Nederlandse fauna.