Veldleeuwerik

De veldleeuwerik (Alauda arvensis) is een kleine zangvogel die bekend staat om zijn opvallende zang en acrobatische vliegkunsten. Deze charmante vogel is wijdverspreid in Europa en wordt vaak geassocieerd met open graslanden en akkers. In dit artikel zullen we meer te weten komen over het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels van de veldleeuwerik.

Uiterlijk van de veldleeuwerik

De veldleeuwerik is een kleine vogel met een slank postuur en een lengte van ongeveer 15 centimeter. Hij heeft een lichtbruine verenkleed met donkere strepen op de bovenzijde en een lichtere onderzijde. De veldleeuwerik heeft ook kenmerkende witte strepen op de vleugels, die duidelijk zichtbaar zijn tijdens de vlucht.

Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke veldleeuweriken is over het algemeen moeilijk te zien. Beide geslachten hebben vergelijkbare kleurpatronen en kenmerken. Er zijn geen opvallende verschillen in uiterlijk tussen mannetjes en vrouwtjes.

Veldleeuwerik geluid

De veldleeuwerik staat bekend om zijn uitbundige en melodieus gezang. Het lied van de veldleeuwerik begint vaak vanuit de lucht, waar de vogel opstijgt terwijl hij zingt. Het geluid is een mengeling van verschillende tonen, fluitende noten en trillers. Het zanggedrag van de veldleeuwerik is vaak territoriaal van aard en dient om rivalen af te schrikken en een partner aan te trekken.

Leefgebied

De veldleeuwerik komt voornamelijk voor in open graslanden, akkers, heidevelden en duinen. Hij geeft de voorkeur aan gebieden met een laag tot middelhoog gras en een beperkte boomgroei. De veldleeuwerik is wijdverspreid in Europa en komt voor in diverse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Voeding

De veldleeuwerik is een insectivoor en voedt zich voornamelijk met kleine ongewervelde dieren. Hieronder volgen enkele voorbeelden van voedsel dat de veldleeuwerik eet:

 • Insecten
 • Spinnen
 • Wormen
 • Slakken
 • Zaden
 • Granen

De veldleeuwerik foerageert meestal op de grond, waar hij insecten en zaden zoekt tussen het gras en de bodem.

Voortplanting

De veldleeuwerik vormt monogame paren tijdens het broedseizoen. Het mannetje voert indrukwekkende zangvluchten uit om zijn territorium te markeren

en een partner aan te trekken. Het nest van de veldleeuwerik wordt gebouwd op de grond, vaak verborgen in vegetatie. Het vrouwtje legt meestal 3-5 eieren, die door beide ouders worden uitgebroed gedurende ongeveer 10-12 dagen. Na het uitkomen worden de kuikens gevoed door beide ouders en verlaten ze het nest na ongeveer 10-15 dagen.

Veldleeuwerik broedseizoen

Het broedseizoen van de veldleeuwerik begint meestal in het vroege voorjaar, wanneer de mannetjes beginnen met hun opvallende zangvluchten. Hier zijn enkele kenmerken van het broedseizoen van de veldleeuwerik:

 • Zangvluchten van het mannetje
 • Nestbouw op de grond
 • Leggen van 3-5 eieren
 • Uitbroeden van de eieren door beide ouders
 • Voeden van de kuikens door beide ouders
 • Nestverlaten na 10-15 dagen

Bedreigde status

De veldleeuwerik is helaas een vogelsoort die in veel delen van Europa achteruitgaat in aantallen. Veranderingen in landgebruik, zoals intensivering van de landbouw en verlies van geschikt broedgebied, worden beschouwd als belangrijke bedreigingen voor deze soort. De veldleeuwerik wordt daarom als gevoelig of bedreigd beschouwd in veel landen.

Familie

De veldleeuwerik behoort tot de familie Alaudidae. Andere vogels in dezelfde familie zijn onder andere:

Vergelijkbare vogels

Hoewel er geen vogels zijn die exact hetzelfde zijn als de veldleeuwerik, zijn er enkele vogelsoorten die vergelijkbare kenmerken vertonen. Hier zijn enkele voorbeelden van vogels die op de veldleeuwerik lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren:

Deze vogels vertonen enige gelijkenis in uiterlijk, gedrag of leefgebied, maar behoren tot verschillende vogelfamilies.