Gekraagde roodstaart

De gekraagde roodstaart is een prachtige vogelsoort die in Nederland voorkomt. Met zijn opvallende uiterlijk en karakteristieke geluid is hij geliefd bij vogelliefhebbers. In dit artikel zullen we meer vertellen over de gekraagde roodstaart, zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de gekraagde roodstaart

De gekraagde roodstaart heeft een opvallend uiterlijk. Het mannetje heeft een zwarte kop, keel en bovendelen, met een witte wenkbrauwstreep en een oranje-rode staart. Het vrouwtje daarentegen heeft een bruinere kleur met een lichtere buik en een bruine staart.

Gekraagde roodstaart geluid

De gekraagde roodstaart staat bekend om zijn kenmerkende geluid. Het mannetje produceert een helder, fluitend lied dat vaak te horen is in zijn territorium. Het vrouwtje daarentegen heeft een zachter en minder melodisch geluid.

Leefgebied

De gekraagde roodstaart komt voornamelijk voor in bosrijke gebieden, zoals loofbossen en gemengde bossen. Hij geeft de voorkeur aan open plekken met veel struikgewas en bomen waarin hij kan foerageren en nestelen.

Voeding

De gekraagde roodstaart is een insecteneter en voedt zich voornamelijk met insecten, zoals kevers, rupsen en spinnen. Daarnaast eet hij ook vruchten en bessen, vooral tijdens de trekperiode in het najaar.

– Insecten
– Kevers
– Rupsen
– Spinnen
– Vruchten
– Bessen

Voortplanting

De gekraagde roodstaart is monogaam en vormt een paar voor het broedseizoen. Het vrouwtje bouwt een nest in een boomholte of in de spleten van gebouwen. Ze legt meestal 4-6 eieren die ze gedurende 12-14 dagen bebroedt. Beide ouders zorgen voor de jongen totdat ze uitvliegen, ongeveer 14-16 dagen na het uitkomen.

Gekraagde roodstaart broedseizoen

Het broedseizoen van de gekraagde roodstaart begint in april en duurt tot juli. Tijdens deze periode zijn de gekraagde roodstaarten het meest actief en laten ze hun zang horen om hun territorium af te bakenen en een partner aan te trekken.

– April tot juli

Bedreigde status

De gekraagde roodstaart heeft een stabiele populatie en wordt momenteel niet als een bedreigde soort beschouwd. Hij profiteert van bosbeheermaatregelen die gericht zijn op het behoud en herstel van zijn leefgebied.

Familie

De gekraagde roodstaart behoort tot de familie Muscicapidae, ook wel de vliegenvangers genoemd. Andere vogels in dezelfde familie zijn:

Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)
Grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata)
Zwarte roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de gekraagde roodstaart uniek is, zijn er ook andere vogels die op deze soort lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogels zijn:

Roodborst (Erithacus rubecula)
Tapuit (Oenanthe oenanthe)
Nachtegaal (Luscinia megarhynchos)