Dwergmeeuw

De Dwergmeeuw is een kleine vogelsoort die behoort tot de meeuwenfamilie. Met een lengte van ongeveer 25 centimeter is het een van de kleinste meeuwensoorten. Ze worden vaak gezien in kustgebieden en zijn herkenbaar aan hun compacte formaat en kenmerkende uiterlijk.

Uiterlijk van de dwergmeeuw

De mannetjes en vrouwtjes van de Dwergmeeuw hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar er zijn enkele kleine verschillen tussen de geslachten. De volwassen Dwergmeeuw heeft een grijze rug en vleugels, een witte buik en een zwarte kop. De snavel is geel met een donkere punt. Het oog van de Dwergmeeuw is donker en wordt omringd door een smalle witte ring. De poten zijn rood van kleur. Bij de mannetjes is de zwarte kop iets dieper van kleur dan bij de vrouwtjes.

Dwergmeeuw geluid

De Dwergmeeuw heeft een karakteristiek geluid dat bestaat uit een schel en scherp gekrijs. Dit geluid wordt vaak gebruikt om te communiceren met andere meeuwen en om territorium af te bakenen.

Leefgebied

De Dwergmeeuw komt voornamelijk voor in kustgebieden, zoals stranden, duinen en kustmoerassen. Ze zijn te vinden langs de Noordzeekust, de Waddenzee en de Zeeuwse kust. In de winter trekken sommige Dwergmeeuwen naar het zuiden, waar ze overwinteren in gebieden rond de Middellandse Zee.

Voeding

De Dwergmeeuw is een omnivoor en voedt zich met een gevarieerd dieet. Ze eten kleine visjes, schaaldieren, insecten, wormen en plantaardig materiaal zoals zaden en bessen. Ze jagen vaak in groepen en maken gebruik van verschillende jachttechnieken, zoals duiken en oppervlaktepikken.

Enkele voorbeelden van voedsel dat de Dwergmeeuw eet zijn:
– Visjes
– Insecten
– Wormen
– Schelpdieren
– Zaden
– Bessen

Voortplanting

De Dwergmeeuw broedt in kolonies, vaak op afgelegen eilanden of moerassen. Ze bouwen hun nesten op de grond, meestal tussen het riet of in het gras. Het nest is een ondiepe kom gemaakt van gras, takjes en veren.

Dwergmeeuw broedseizoen

Het broedseizoen van de Dwergmeeuw begint in het voorjaar, meestal in april of mei. Het vrouwtje legt meestal 2-3 eieren, die ze gedurende ongeveer 3 weken bebroedt. Beide ouders zijn betrokken bij het broeden en het grootbrengen van de jongen. Na ongeveer 3 weken komen de eieren uit en worden de jongen gevoed met regurgitatievoedsel.

Enkele andere vogelsoorten die tot dezelfde familie behoren zijn:
Zilvermeeuw (Larus argentatus)
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)

Bedreigde status

De Dwergmeeuw wordt niet beschouwd als een bedreigde vogelsoort. Hun populatie blijft stabiel en ze zijn wijdverspreid in hun leefgebied. Ze worden echter wel beïnvloed door verlies van leefgebied en verstoring van broedkolonies.

Vergelijkbare vogels

Er zijn enkele vogelsoorten die op de Dwergmeeuw lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
– Visdiefje (Sterna hirundo)
Noordse Stern (Sterna paradisaea)
Dwergstern (Sternula albifrons)

Deze vogels hebben vergelijkbare kenmerken, zoals hun formaat en kleurpatroon, maar hebben verschillende gedragingen en leefgebieden.