Kleine burgemeester

De kleine burgemeester, ook wel bekend onder de Latijnse naam Larus minutus, is een vogelsoort die behoort tot de familie Laridae. Deze vogelsoort is een kleine meeuw en komt voor in verschillende delen van Europa, Azië en Noord-Amerika. In Nederland is de kleine burgemeester een zeldzame verschijning, maar kan af en toe worden waargenomen langs de kustgebieden.

Uiterlijk van de kleine burgemeester

De kleine burgemeester is gemakkelijk te herkennen aan zijn uiterlijk. Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is duidelijk zichtbaar. Mannetjes hebben een wit verenkleed met een lichtgrijze mantel en vleugels. Ze hebben een zwarte kop met een witte ring om hun ogen. Vrouwtjes daarentegen hebben een lichtgrijze kop en nek met een witte onderkant. Hun vleugels en rug zijn ook lichtgrijs van kleur.

Kleine burgemeester geluid

De kleine burgemeester heeft een herkenbaar geluid dat lijkt op een korte, scherpe roep. Het geluid wordt vaak gebruikt om te communiceren met andere vogels in de omgeving, vooral tijdens het broedseizoen.

Leefgebied

De kleine burgemeester komt voornamelijk voor in kustgebieden, zowel langs de zee als langs meren en rivieren. Ze geven de voorkeur aan rotsachtige kusten en kliffen als broedplaatsen. Buiten het broedseizoen kunnen ze ook worden waargenomen op open water en in estuaria.

Voeding

De kleine burgemeester voedt zich voornamelijk met vis, schaaldieren en andere kleine waterdieren. Ze zoeken naar voedsel door te duiken en te zwemmen in ondiep water. Daarnaast eten ze ook wel insecten en andere kleine prooien die ze op het land kunnen vinden.

Enkele voorbeelden van voedsel dat de kleine burgemeester eet zijn:
– Vis
– Garnalen
– Krabben
– Kreeftjes
– Wormen
– Insecten

Voortplanting

De kleine burgemeester broedt in kolonies op rotsachtige eilanden en kliffen. Ze bouwen hun nesten op de grond of op richels van kliffen. Het vrouwtje legt meestal 2 tot 3 eieren, die zowel door het mannetje als het vrouwtje worden uitgebroed. Na ongeveer 3 weken komen de eieren uit en worden de kuikens verzorgd door beide ouders.

Kleine burgemeester broedseizoen

Het broedseizoen van de kleine burgemeester begint meestal in april en duurt tot in juni. Tijdens deze periode kunnen zeer grote kolonies van deze vogels worden waargenomen op de broedplaatsen.

Enkele kenmerken van het broedseizoen van de kleine burgemeester zijn:
– Nestbouw op rotsachtige eilanden en kliffen
– Eieren worden uitgebroed door zowel het mannetje als het vrouwtje
– Kuikens worden verzorgd door beide ouders

Bedreigde status

De kleine burgemeester is geen bedreigde vogelsoort en wordt over het algemeen als stabiel beschouwd in zijn populatieaantallen. Ze worden echter wel beïnvloed door verstoring van hun broedgebieden en de klimaatverandering.

Familie

De kleine burgemeester behoort tot de familie Laridae. Andere vogelsoorten in dezelfde familie zijn onder andere:
Zilvermeeuw (Larus argentatus)
– Stormmeeuw (Larus canus)
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
Dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de kleine burgemeester uniek is in zijn soort, zijn er enkele vogelsoorten die op hem lijken maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Noordse stern (Sterna paradisaea)
Visdief (Sterna hirundo)
Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)
Zeekoet (Uria aalge)