Vorkstaartmeeuw

De vorkstaartmeeuw, ook wel bekend onder zijn Latijnse naam Xema sabini, is een elegante vogelsoort die voornamelijk voorkomt in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Deze kleine zeevogel staat bekend om zijn kenmerkende vorkvormige staart, wat hem zijn naam geeft. In dit artikel zullen we meer leren over het uiterlijk, het geluid, het leefgebied, de voeding, de voortplanting, het broedseizoen, de bedreigde status, de familie en vergelijkbare vogels van de vorkstaartmeeuw.

Uiterlijk van de vorkstaartmeeuw

De vorkstaartmeeuw heeft een slank lichaam met een lengte van ongeveer 30 centimeter. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een wit verenkleed met een grijze rug. Het meest opvallende kenmerk is echter de vorkvormige staart, die duidelijk te zien is tijdens de vlucht. Bij volwassen vogels zijn de staartveren langer en dieper gevorkt dan bij jongere vogels.

Vorkstaartmeeuw geluid

De vorkstaartmeeuw staat bekend om zijn schrille en krijsende roep, die lijkt op het geluid van andere meeuwensoorten. Deze roep wordt voornamelijk gebruikt om te communiceren met andere vogels in de kolonie en om territoriale grenzen te markeren.

Leefgebied

De vorkstaartmeeuw komt voornamelijk voor in de noordelijke delen van de Atlantische Oceaan, met name in de kustgebieden van Noord-Europa en Noord-Amerika. Deze vogels broeden op kliffen en rotsachtige eilanden, waar ze beschutting vinden tegen roofdieren en de ruige weersomstandigheden. Tijdens de wintermaanden trekken ze naar open zee en kunnen ze soms ook langs de kust worden waargenomen.

Voeding

De vorkstaartmeeuw is een viseter en voedt zich voornamelijk met kleine vissoorten, zoals haring en spiering. Ze jagen op hun prooi door boven het water te cirkelen en vervolgens in duikvlucht neer te storten om de vis te vangen. Naast vis eten ze ook kleine ongewervelde dieren, zoals garnalen en krill.

– Vis
– Haring
– Spiering
– Garnalen
– Krill

Voortplanting

De vorkstaartmeeuw vormt kolonies tijdens het broedseizoen. Ze bouwen hun nesten op steile kliffen of rotsachtige eilanden, waar ze bescherming vinden tegen roofdieren. Het vrouwtje legt meestal twee eieren, die beide door zowel het mannetje als het vrouwtje worden uitgebroed. Na ongeveer 25 dagen komen de kuikens uit het ei. Beide ouders zorgen voor de jongen en voeden hen met vis tot ze oud genoeg zijn om zelfstandig te vliegen.

Vorkstaartmeeuw broedseizoen

Het broedseizoen van de vorkstaartmeeuw begint meestal in mei en duurt tot augustus. Tijdens deze periode zijn de kliffen en rotsachtige eilanden bezaaid met nesten van deze vogels. Ze vormen grote kolonies en kunnen luidruchtig zijn tijdens het broedseizoen.

– Mei tot augustus
– Kolonies
– Luidruchtig

Bedreigde status

De vorkstaartmeeuw wordt momenteel niet als bedreigd beschouwd. Hun populatie is stabiel en ze hebben geen specifieke bedreigingen die hun voortbestaan in gevaar brengen.

Familie

De vorkstaartmeeuw behoort tot de meeuwenfamilie (Laridae). Andere vogels in dezelfde familie zijn onder andere:

Zilvermeeuw
– Stormmeeuw
Kokmeeuw
Dwergmeeuw

Vergelijkbare vogels

Hoewel de vorkstaartmeeuw uniek is vanwege zijn vorkvormige staart, zijn er andere vogels die op deze soort lijken maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele van deze vergelijkbare vogels zijn:

Noordse stern
Visdief
Grote stern
Kleine jager

Met zijn kenmerkende uiterlijk en elegante vlucht is de vorkstaartmeeuw een fascinerende vogelsoort om te observeren. Of je nu geïnteresseerd bent in zijn uiterlijk, geluid, leefgebied of voortplantingsgewoonten, er is altijd wel iets nieuws te leren over deze prachtige zeevogel.