Spaanse mus

De Spaanse mus, ook wel bekend onder zijn Latijnse naam Passer hispaniolensis, is een kleine vogelsoort die behoort tot de familie van de mussen (Passeridae). Deze vogel is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Europa en Noord-Afrika, maar heeft zich de laatste decennia ook gevestigd in Nederland. In dit artikel zullen we meer informatie geven over de Spaanse mus, zoals zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de Spaanse mus

De Spaanse mus heeft een vrij kleine gestalte en is ongeveer 14 tot 15 centimeter lang. Het mannetje heeft een opvallende zwarte bef en een kastanjebruine kruin en nek. De rest van het lichaam is voornamelijk lichtbruin van kleur, met zwarte vleugels en een grijze staart. Het vrouwtje daarentegen heeft een iets doffere kleur en mist de zwarte bef. De jonge Spaanse mussen hebben een gevlekt verenkleed en lijken qua uiterlijk meer op het vrouwtje.

Spaanse mus geluid

De zang van de Spaanse mus is niet erg melodieus, maar bestaat uit korte, scherpe geluiden. Het mannetje laat vaak een zacht, ratelend geluid horen om zijn territorium te markeren en andere mannetjes af te schrikken. Daarnaast communiceren Spaanse mussen ook door middel van verschillende roepgeluiden.

Leefgebied

De Spaanse mus komt oorspronkelijk voor in Zuid-Europa en Noord-Afrika, waar hij voornamelijk leeft in halfopen landschappen, zoals akkers, weilanden, parken en tuinen. In Nederland heeft de Spaanse mus zich sinds de jaren ’70 geleidelijk gevestigd en komt hij met name voor in stedelijke gebieden, waar voldoende voedsel en nestgelegenheid te vinden is.

Voeding

De Spaanse mus is een omnivoor en voedt zich met zaden, granen, insecten en vruchten. In stedelijke gebieden profiteren ze voornamelijk van menselijk voedsel, zoals broodkruimels en zaden uit voedertafels. Hierdoor hebben ze zich goed weten aan te passen aan het leven in de stad.

Enkele voorbeelden van voedsel dat de Spaanse mus eet zijn:
– Zaden
– Granen
– Insecten
– Vruchten

Voortplanting

Spaanse mussen broeden in kolonies, waarbij ze hun nesten vaak bouwen in gebouwen, onder dakpannen, in bomen en struiken. Het vrouwtje legt gemiddeld 4 tot 6 eieren, die ze gedurende ongeveer 12 tot 14 dagen bebroedt. Na het uitkomen van de eieren worden de jongen nog ongeveer 14 tot 16 dagen door beide ouders gevoerd, voordat ze uitvliegen.

Spaanse mus broedseizoen

Het broedseizoen van de Spaanse mus begint in april en loopt tot augustus. In deze periode zijn de vogels het meest actief en laten ze hun zang horen om een partner aan te trekken. Het mannetje maakt daarnaast ook gebruik van een paringsdans om indruk te maken op het vrouwtje.

Enkele kenmerken van het broedseizoen van de Spaanse mus zijn:
– Begin: april
– Einde: augustus
– Actieve periode
– Zang en paringsdans

Bedreigde status

De Spaanse mus wordt momenteel niet beschouwd als een bedreigde diersoort. Hoewel hun aantallen in sommige delen van Europa zijn afgenomen, hebben ze zich in Nederland goed weten aan te passen aan het stedelijke landschap en lijken ze zich hier te handhaven.

Familie

De Spaanse mus behoort tot de familie van de mussen (Passeridae). Enkele andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn:
Huismus (Passer domesticus)
Ringmus (Passer montanus)
– Italiaanse mus (Passer italiae)
– SomaliĆ«mus (Passer castanopterus)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de Spaanse mus unieke kenmerken heeft, zijn er ook andere vogels die op deze soort lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden van vogels die op de Spaanse mus lijken zijn:
Europese kanarie (Serinus serinus)
– Rotsmus (Montifringilla nivalis)
– Grijze gors (Emberiza calandra)
Groenling (Chloris chloris)

Dit was een korte introductie tot de Spaanse mus. Hopelijk heeft dit artikel je meer inzicht gegeven in deze interessante vogelsoort.