Nederlandse naam

boomkruipers/ diksnavelmezen/ eenden/ duikers/ ganzen/ futen/ hoppen/ ibissen/ jagers/ grielen/ gorzen/ jan-van-genten/ klauwieren/ kraaien/ koekoeken/ kluten/ leeuweriken/ kraanvogels/ meeuwen/ lijsters/ ooievaars/ pestvogels/ mezen/ ruigpoothoenders/ reigers/ papegaaien/ rallen/ scholeksters/ sterns/ spreeuwen/ scharrelaars/ plevieren/ stormvogels/ strandlopers/ vinken/ mussen/ zangers/ havikachtigen/ ijsvogels/ kerkuilen/ visarenden/ trappen/ spechten/ kwikstaarten-en-piepers/ vliegenvangers/ winterkoningen/ valken/ uilen/ alken/ duiven/ aalscholvers/ alken/kleine-alk/ alken/papegaaiduiker/ alken/zeekoet/ alken/zwarte-zeekoet/ eenden/bergeend/ eenden/brilduiker/ eenden/grote-zaagbek/ eenden/ijseend/ eenden/krooneend/ eenden/kuifeend/ eenden/krakeend/ eenden/middelste-zaagbek/ eenden/topper/ eenden/rosse-stekelstaart/ eenden/tafeleend/ eenden/pijlstaart/ eenden/roodhalsgans/ eenden/wilde-eend/ eenden/wintertaling/ eenden/zomertaling/ eenden/witoogeend/ eenden/casarca/ eenden/eider/ fazanten/ eenden/smient/ ganzen/grote-canadese-gans/ ganzen/grauwe-gans/ ganzen/brandgans/ ganzen/kolgans/ ganzen/dwerggans/ ganzen/kleine-rietgans/ ganzen/rotgans/ ganzen/sneeuwgans/ ganzen/taigarietgans/ ganzen/kleine-zwaan/ ganzen/knobbelzwaan/ ganzen/toendrarietgans/ ganzen/indische-gans/ ganzen/wilde-zwaan/ zangers/fitis/ zangers/fluiter/ zangers/braamsluiper/ zangers/goudhaan/ zangers/kleine-karekiet/ zangers/rietzanger/ zangers/sprinkhaanzanger/ zangers/spotvogel/ zangers/grote-karekiet/ zangers/cettis-zanger/ zangers/bladkoning/ zangers/vuurgoudhaan/ zangers/orpheusspotvogel/ zangers/tuinfluiter/ zangers/noordse-nachtegaal/ zangers/graszanger/ zangers/grasmus/ zangers/pallas-boszanger/ zangers/sperwergrasmus/ zangers/bosrietzanger/ vinken/europese-kanarie/ vinken/goudvink/ vinken/groenling/ vinken/appelvink/ vinken/putter/ vinken/grote-kruisbek/ vinken/kruisbek/ vinken/frater/ vinken/vink/ vinken/kleine-barmsijs/ vinken/keep/ vinken/sijs/ vinken/kneu/ vinken/roodmus/ vinken/witbandkruisbek/ vinken/grote-barmsijs/ vinken/sneeuwvink/ zangers/snor/ zangers/tjiftjaf/ zangers/waterrietzanger/ zangers/zwartkop/ strandlopers/breedbekstrandloper/ strandlopers/drieteenstrandloper/ strandlopers/grauwe-franjepoot/ strandlopers/groenpootruiter/ strandlopers/grutto/ strandlopers/houtsnip/ strandlopers/oeverloper/ strandlopers/paarse-strandloper/ strandlopers/krombekstrandloper/ strandlopers/kemphaan/ strandlopers/temmincks-strandloper/ strandlopers/kanoet/ strandlopers/tureluur/ strandlopers/rosse-grutto/ strandlopers/regenwulp/ strandlopers/watersnip/ strandlopers/zwarte-ruiter/ strandlopers/kleine-strandloper/ strandlopers/witgat/ strandlopers/wulp/ strandlopers/blonde-ruiter/ strandlopers/terekruiter/ strandlopers/bokje/ strandlopers/bonte-strandloper/ strandlopers/bosruiter/ strandlopers/gestreepte-strandloper/ strandlopers/poelruiter/ strandlopers/rosse-franjepoot/ strandlopers/steenloper/ havikachtigen/aasgier/ havikachtigen/havik/ havikachtigen/buizerd/ havikachtigen/blauwe-kiekendief/ havikachtigen/bruine-kiekendief/ havikachtigen/rode-wouw/ havikachtigen/ruigpootbuizerd/ havikachtigen/steenarend/ havikachtigen/grauwe-kiekendief/ havikachtigen/wespendief/ havikachtigen/slangenarend/ havikachtigen/zeearend/ havikachtigen/steppekiekendief/ havikachtigen/zwarte-wouw/ havikachtigen/sperwer/ havikachtigen/vale-gier/ uilen/bosuil/ uilen/ransuil/ uilen/ruigpootuil/ uilen/velduil/ uilen/sneeuwuil/ uilen/steenuil/ uilen/sperweruil/ uilen/oehoe/ meeuwen/drieteenmeeuw/ meeuwen/dwergmeeuw/ meeuwen/geelpootmeeuw/ meeuwen/grote-burgemeester/ meeuwen/kleine-burgemeester/ meeuwen/kokmeeuw/ meeuwen/grote-mantelmeeuw/ meeuwen/kleine-mantelmeeuw/ meeuwen/zilvermeeuw/ meeuwen/vorkstaartmeeuw/ meeuwen/pontische-meeuw/ meeuwen/zwartkopmeeuw/ meeuwen/stormmeeuw/ lijsters/gekraagde-roodstaart/ lijsters/beflijster/ lijsters/blauwborst/ lijsters/koperwiek/ lijsters/merel/ lijsters/nachtegaal/ lijsters/roodborst/ lijsters/zanglijster/ lijsters/paapje/ lijsters/zwarte-roodstaart/ lijsters/roodborsttapuit/ lijsters/tapuit/ lijsters/grote-lijster/ lijsters/kramsvogel/ kwikstaarten-en-piepers/engelse-kwikstaart/ kwikstaarten-en-piepers/grote-gele-kwikstaart/ kwikstaarten-en-piepers/gele-kwikstaart/ kwikstaarten-en-piepers/duinpieper/ kwikstaarten-en-piepers/noordse-kwikstaart/ kwikstaarten-en-piepers/oeverpieper/ kwikstaarten-en-piepers/boompieper/ kwikstaarten-en-piepers/roodkeelpieper/ kwikstaarten-en-piepers/graspieper/ kwikstaarten-en-piepers/waterpieper/ kwikstaarten-en-piepers/siberische-boompieper/ kwikstaarten-en-piepers/rouwkwikstaart/ kwikstaarten-en-piepers/grote-pieper/ kwikstaarten-en-piepers/witte-kwikstaart/ kraaien/bonte-kraai/ kraaien/gaai/ kraaien/kauw/ kraaien/roek/ kraaien/ekster/ kraaien/notenkraker/ kraaien/raaf/ kraaien/zwarte-kraai/ kraaien/huiskraai/ duiven/houtduif/ duiven/rotsduif/ duiven/turkse-tortel/ duiven/stadsduif/ duiven/zomertortel/ duiven/holenduif/ duikers/kuifduiker/ duikers/ijsduiker/ duikers/roodkeelduiker/ duikers/parelduiker/ gorzen/ijsgors/ gorzen/grauwe-gors/ gorzen/ortolaan/ gorzen/rietgors/ gorzen/sneeuwgors/ gorzen/geelgors/ ibissen/flamingo/ ibissen/lepelaar/ ibissen/zwarte-ibis/ jagers/kleine-jager/ jagers/grote-jager/ jagers/kleinste-jager/ jagers/middelste-jager/ mezen/buidelmees/ mezen/matkop/ mezen/pimpelmees/ mezen/koolmees/ mezen/staartmees/ mezen/zwarte-mees/ plevieren/goudplevier/ plevieren/kievit/ plevieren/strandplevier/ plevieren/morinelplevier/ plevieren/bontbekplevier/ plevieren/steppekievit/ plevieren/zilverplevier/ rallen/klein-waterhoen/ rallen/meerkoet/ rallen/kleinst-waterhoen/ rallen/kwartelkoning/ rallen/porseleinhoen/ bijeneters/ reigers/kleine-zilverreiger/ reigers/grote-zilverreiger/ reigers/kwak/ reigers/purperreiger/ reigers/blauwe-reiger/ reigers/koereiger/ reigers/roerdomp/ spechten/grijskopspecht/ spechten/kleine-bonte-specht/ spechten/groene-specht/ spechten/grote-bonte-specht/ spechten/zwarte-specht/ spechten/middelste-bonte-specht/ sterns/dougalls-stern/ sterns/noordse-stern/ sterns/dwergstern/ sterns/witwangstern/ sterns/zwarte-stern/ sterns/witvleugelstern/ stormvogels/noordse-stormvogel/ stormvogels/vaal-stormvogeltje/ stormvogels/grauwe-pijlstormvogel/ stormvogels/noordse-pijlstormvogel/ valken/boomvalk/ valken/roodpootvalk/ valken/slechtvalk/ valken/kleine-torenvalk/ valken/torenvalk/ vliegenvangers/kleine-vliegenvanger/ vliegenvangers/bonte-vliegenvanger/ vliegenvangers/grauwe-vliegenvanger/ vliegenvangers/withalsvliegenvanger/ mussen/ringmus/ mussen/spaanse-mus/ zwaluwen/ zwaluwen/huiszwaluw/ zwaluwen/boerenzwaluw/ zwaluwen/gierzwaluw/ zwaluwen/nachtzwaluw/ zwaluwen/oeverzwaluw/ mussen/heggenmus/ winterkoningen/winterkoning/ zwaluwen/winterkoning/ wielewalen/ wielewalen/wielewaal/ zwaluwen/reuzenstern/ mussen/huismus/ sterns/reuzenstern/ ibissen/heilige-ibis/ zwaluwen/heilige-ibis/ valken/smelleken/ alken/alk/ stormvogels/stormvogeltje/ sterns/grote-stern/ sterns/lachstern/ aalscholvers/aalscholver/ aalscholvers/kuifaalscholver/ bijeneters/bijeneter/ boomkruipers/boomkruiper/ boomkruipers/taigaboomkruiper/ boomkruipers/boomklever/ diksnavelmezen/baardman/ fazanten/fazant/ fazanten/kwartel/ fazanten/patrijs/ fazanten/rode-patrijs/ futen/dodaars/ futen/fuut/ futen/geoorde-fuut/ futen/roodhalsfuut/ grielen/griel/ hoppen/hop/ ijsvogels/ijsvogel/ jan-van-genten/jan-van-gent/ kerkuilen/kerkuil/ klauwieren/grauwe-klauwier/ klauwieren/kleine-klapekster/ klauwieren/klapekster/ klauwieren/roodkopklauwier/ kluten/kluut/ kluten/steltkluut/ koekoeken/koekoek/ koekoeken/kuifkoekoek/ kraanvogels/kraanvogel/ leeuweriken/boomleeuwerik/ leeuweriken/kuifleeuwerik/ leeuweriken/strandleeuwerik/ leeuweriken/veldleeuwerik/ ooievaars/zwarte-ooievaar/ ooievaars/ooievaar/ papegaaien/halsbandparkiet/ pestvogels/pestvogel/ ruigpoothoenders/korhoen/ scharrelaars/scharrelaar/ scholeksters/scholekster/ spreeuwen/spreeuw/ spreeuwen/waterspreeuw/ spreeuwen/roze-spreeuw/ trappen/grote-trap/ visarenden/visarend/ sterns/visdief/ spechten/draaihals/ trappen/kleine-trap/ plevieren/kleine-plevier/ mezen/kuifmees/ rallen/waterhoen/ stormvogels/vale-pijlstormvogel/ mezen/glanskop/ reigers/ralreiger/ reigers/woudaap/