Goudplevier

De Goudplevier, ook wel bekend onder de Latijnse naam Pluvialis apricaria, is een prachtige vogelsoort die voorkomt in Nederland. Met zijn opvallende goudkleurige verenkleed en kenmerkende roep is deze vogel een echte eyecatcher. In dit artikel zullen we meer vertellen over het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels van de Goudplevier.

Uiterlijk van de goudplevier

De Goudplevier is een middelgrote vogel met een lengte van ongeveer 30 centimeter. Het mannetje en het vrouwtje hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar er zijn enkele kleine verschillen tussen de twee. Het mannetje heeft een meer uitgesproken goudkleurig verenkleed, vooral tijdens het broedseizoen. Het vrouwtje heeft daarentegen een iets doffere kleur. Beide geslachten hebben een zwarte buik, zwarte oogstreep en een witte wenkbrauwstreep. De Goudplevier heeft ook lange, spitse vleugels en een korte staart.

Goudplevier geluid

De roep van de Goudplevier is een typisch geluid dat kenmerkend is voor deze vogelsoort. Het geluid lijkt op een fluitend ‘tuu-ee’, dat vaak te horen is tijdens de baltsvlucht. Tijdens het broedseizoen maken de mannetjes ook een karakteristiek fluitend geluid om vrouwtjes aan te trekken.

Leefgebied

De Goudplevier komt voornamelijk voor in open gebieden, zoals moerassen, heidevelden, duinen en akkers. Ze zijn vooral te vinden in laaggelegen gebieden met een vochtige ondergrond. In Nederland kun je de Goudplevier vaak zien in de Waddenkust, de Friese meren en de Oostvaardersplassen.

Voeding

De Goudplevier is een omnivoor en voedt zich met verschillende soorten voedsel. Enkele voedselbronnen van de Goudplevier zijn onder andere:
– Insecten
– Wormen
– Zaden
– Bessen
– Knoppen van planten

Voortplanting

De Goudplevier is monogaam en vormt tijdens het broedseizoen paartjes. Ze bouwen hun nesten op de grond, vaak verscholen tussen gras of vegetatie. Het vrouwtje legt meestal 4 eieren, die ze gedurende 24 tot 28 dagen bebroedt. Na het uitkomen van de eieren zorgen zowel het mannetje als het vrouwtje voor de jongen.

Goudplevier broedseizoen

Het broedseizoen van de Goudplevier begint in april en duurt tot juli. Tijdens deze periode zijn de vogels erg actief en maken ze indrukwekkende baltsvluchten om indruk te maken op potentiƫle partners. De jongen verlaten het nest binnen een dag nadat ze uit het ei zijn gekomen en kunnen al snel vliegen.

Bedreigde status

De Goudplevier heeft geen bedreigde status en komt in redelijk grote aantallen voor in Nederland. Het is echter belangrijk om hun leefgebieden te beschermen en te behouden om ervoor te zorgen dat deze prachtige vogelsoort in stand blijft.

Familie

De Goudplevier behoort tot de familie van de plevieren (Charadriidae). Andere vogels in dezelfde familie zijn onder andere:
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
Kluut (Recurvirostra avosetta)
Strandplevier (Charadrius alexandrinus)

Vergelijkbare vogels

Hoewel er enkele vogelsoorten zijn die op de Goudplevier lijken, behoren ze niet tot dezelfde familie. Enkele vogels die vergelijkbaar zijn met de Goudplevier zijn onder andere:
Kievit (Vanellus vanellus)
Scholekster (Haematopus ostralegus)
Watersnip (Gallinago gallinago)

Met zijn opvallende uiterlijk, kenmerkende geluid en interessante levensstijl is de Goudplevier een vogelsoort die zeker de moeite waard is om te bestuderen. Hopelijk heeft dit artikel je meer inzicht gegeven in deze prachtige vogel en zijn leefgewoonten.