Morinelplevier

De morinelplevier, ook wel bekend onder de Latijnse naam Charadrius morinellus, is een bijzondere vogelsoort die voornamelijk voorkomt in Europa en Aziƫ. Met zijn karakteristieke uiterlijk en gedrag is deze vogel een interessant onderwerp voor vogelliefhebbers.

Uiterlijk van de morinelplevier

De morinelplevier is een middelgrote vogel met een lengte van ongeveer 23-25 centimeter. Het mannetje en het vrouwtje hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar er zijn enkele subtiele verschillen tussen de geslachten. Het mannetje heeft een donkerbruine bovenkant met een zwarte borstband, terwijl het vrouwtje een lichtere bruine bovenkant heeft zonder de zwarte borstband. Beide geslachten hebben een witte onderkant en opvallende gele poten.

Morinelplevier geluid

De morinelplevier heeft een kenmerkend geluid dat lijkt op een fluitende roep. Het geluid is vaak te horen tijdens de baltsvluchten van de vogel. Het mannetje produceert een hogere roep dan het vrouwtje.

Leefgebied

De morinelplevier komt voornamelijk voor in open gebieden zoals heidevelden, hooglanden en toendra’s. Deze vogelsoort is vaak te vinden in bergachtige gebieden, vooral tijdens het broedseizoen. In de winter migreren morinelplevieren naar warmere kustgebieden en wetlands.

Voeding

De morinelplevier voedt zich voornamelijk met insecten, wormen en andere kleine ongewervelde dieren. Tijdens het fourageren zoekt de vogel naar voedsel op de grond, waarbij hij gebruik maakt van zijn lange snavel om prooien uit de bodem te halen.

Enkele veelvoorkomende voedselbronnen van de morinelplevier zijn:
– Insectenlarven
– Wormen
– Spinnen
– Kleine schelpdieren

Voortplanting

De morinelplevier begint met broeden in het late voorjaar, meestal in mei. Het vrouwtje legt haar eieren op de grond, meestal in een goed verborgen nest tussen vegetatie of stenen. Het legsel bestaat meestal uit 3-4 eieren, die worden uitgebroed door zowel het mannetje als het vrouwtje. Na ongeveer 25 dagen komen de kuikens uit het ei.

Morinelplevier broedseizoen

Het broedseizoen van de morinelplevier valt in de periode van mei tot juli. Tijdens deze periode zijn de vogels erg territoriaal en verdedigen ze hun nest agressief tegen indringers. Het mannetje en het vrouwtje werken samen om hun kuikens te beschermen en te voeden.

Enkele kenmerken van het broedseizoen van de morinelplevier zijn:
– Territoriaal gedrag
– Aggressieve nestverdediging
– Samenwerking tussen mannetje en vrouwtje bij het grootbrengen van de kuikens

Bedreigde status

De morinelplevier wordt momenteel niet als een bedreigde vogelsoort beschouwd. De populatie varieert echter sterk in verschillende delen van zijn verspreidingsgebied. Habitatverlies en verstoring van broedgebieden kunnen een negatieve invloed hebben op de morinelplevier.

Familie

De morinelplevier behoort tot de familie Charadriidae, ook wel bekend als de plevieren. Enkele andere vogelsoorten in dezelfde familie zijn:
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
– Kleine plevier (Charadrius dubius)
Strandplevier (Charadrius alexandrinus)

Vergelijkbare vogels

Hoewel er geen vogels zijn die precies op de morinelplevier lijken en tot dezelfde familie behoren, zijn er enkele vogelsoorten die een vergelijkbaar uiterlijk hebben. Enkele van deze vogels zijn:
Goudplevier (Pluvialis apricaria)
Krombekstrandloper (Calidris ferruginea)
Watersnip (Gallinago gallinago)

Dit waren enkele interessante feiten over de morinelplevier. Met zijn opvallende uiterlijk en gedrag is deze vogel een prachtige toevoeging aan de vogelwereld van Nederland.