Strandplevier

De strandplevier, ook bekend onder de Latijnse naam Charadrius alexandrinus, is een kleine kustvogel die veel voorkomt op stranden en in duingebieden in Nederland. Met zijn kenmerkende uiterlijk en roepgeluid is de strandplevier een opvallende vogelsoort die geliefd is bij vogelliefhebbers.

Uiterlijk van de strandplevier

De strandplevier is een kleine vogel met een lengte van ongeveer 17-19 centimeter. Het verenkleed van de mannetjes en vrouwtjes verschilt enigszins. Het mannetje heeft een witte buik en borst, met een zwarte band over de borst en een zwarte kruin. De rug en vleugels zijn grijsbruin van kleur. Het vrouwtje heeft een bruinere kleur en heeft geen zwarte band over de borst. Beide geslachten hebben een opvallende zwarte band rond de ogen.

Strandplevier geluid

De roep van de strandplevier is een scherp en opvallend geluid dat lijkt op “klee-wiet”. Deze roep wordt vaak gehoord tijdens het broedseizoen, wanneer de vogels hun territorium verdedigen.

Leefgebied

De strandplevier komt voornamelijk voor op open stranden, duinen en schorren langs de kust. Ze zijn vaak te vinden op kale zandvlaktes, waar ze hun schutkleur goed kunnen benutten. Deze vogels broeden vaak in kleine kuilen in het zand, waar ze hun eieren leggen en beschermen tegen roofdieren.

Voeding

De strandplevier voedt zich voornamelijk met kleine ongewervelde dieren, zoals insecten, schelpdieren en wormen. Ze zoeken naar voedsel op het strand en in de kustgebieden, waar ze met hun snavel in de grond pikken om hun prooi te vangen.

Enkele voorbeelden van voedsel dat de strandplevier eet zijn:
– Insecten
– Schelpdieren
– Wormen

Voortplanting

De strandplevier vormt monogame paren en broedt meestal vanaf april tot juni. Het vrouwtje legt meestal 3-4 eieren in een ondiepe kuil in het zand. Zowel het mannetje als het vrouwtje broeden de eieren uit en zorgen samen voor de jongen. De jongen kunnen al snel na het uitkomen lopen en worden door de ouders beschermd en gevoed totdat ze zelfstandig genoeg zijn.

Strandplevier broedseizoen

Tijdens het broedseizoen zijn strandplevieren zeer territoriaal en verdedigen ze hun nest agressief tegen indringers. Ze maken gebruik van verschillende gedragsdisplay’s om hun territorium af te bakenen en rivalen af te schrikken. Enkele kenmerken van het broedseizoen zijn:
– Territoriaal gedrag
– Aggressieve verdediging van het nest
– Gedragsdisplay’s om rivalen af te schrikken

Bedreigde status

De strandplevier staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als ‘ernstig bedreigd’. De belangrijkste bedreigingen voor deze vogelsoort zijn het verlies van geschikt broedgebied en verstoring tijdens het broedseizoen. Beschermingsmaatregelen, zoals het behoud en herstel van broedgebieden, zijn essentieel om de populatie strandplevieren te behouden.

Familie

De strandplevier behoort tot de familie Charadriidae, ook wel bekend als plevieren. Andere vogels in dezelfde familie zijn onder andere:
Bontbekplevier
Kleine plevier
Kluut

Vergelijkbare vogels

Er zijn ook vogels die op de strandplevier lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
Scholekster
– Strandloper
Kokmeeuw