Reigers

Reigers (Ardeidae) zijn een familie van vogels die wereldwijd voorkomen. Ze staan bekend om hun lange nek, lange poten en scherpe snavel. In Nederland komen verschillende soorten reigers voor, waaronder de blauwe reiger, de grote zilverreiger en de kleine zilverreiger.

Uiterlijk van de reigers

Reigers variƫren in grootte en kleur, afhankelijk van de soort. Over het algemeen hebben ze een slank postuur, met een lengte variƫrend van 60 tot 100 centimeter. Ze hebben lange nekken en poten, waardoor ze gemakkelijk kunnen waden in ondiep water. De kleur van hun veren varieert van wit tot grijs, met vaak opvallende zwarte markeringen op hun vleugels. Sommige soorten hebben ook een kuif op hun hoofd.

Reigers geluid

Reigers staan niet bekend om hun zang, maar ze maken wel verschillende geluiden om te communiceren. Dit omvat onder andere schorre krijsen, krassende geluiden en diepe roepen. Deze geluiden worden voornamelijk gebruikt tijdens het broedseizoen om territorium af te bakenen en om te communiceren met hun partner en jongen.

Leefgebied

Reigers zijn te vinden in verschillende habitats, waaronder moerassen, meren, rivieren en kustgebieden. Ze geven de voorkeur aan gebieden met ondiep water, waar ze kunnen waden en jagen op vis, kikkers en andere kleine waterdieren. In Nederland zijn reigers vaak te vinden in de buurt van waterrijke gebieden, zoals plassen, sloten en vijvers.

Voeding

Reigers zijn roofvogels en hun dieet bestaat voornamelijk uit vis. Ze staan bekend om hun geduldige jachttechnieken, waarbij ze langzaam door het water lopen en wachten op een prooi om toe te slaan. Ze gebruiken hun scherpe snavel om vissen te vangen en te doden voordat ze ze doorslikken. Naast vis eten reigers ook kikkers, insecten, kleine zoogdieren en soms zelfs kleine vogels.

Voortplanting

Reigers broeden in kolonies, vaak in bomen of rietbedden. Ze bouwen grote nesten van takken en twijgen, waarin ze hun eieren leggen. Het vrouwtje legt meestal 3-5 eieren, die beide ouders om de beurt uitbroeden. Na ongeveer 3-4 weken komen de kuikens uit het ei. Beide ouders zorgen voor voedsel en bescherming voor de jongen, die na ongeveer 6-7 weken vliegvlug zijn.

Reigers broedseizoen

Het broedseizoen van reigers begint meestal in het voorjaar, rond maart of april. Tijdens deze periode vertonen reigers vaak spectaculaire baltsvluchten, waarbij ze hoog in de lucht vliegen en hun vleugels en verenpracht tonen. Dit dient om een partner aan te trekken en hun territorium af te bakenen.

Bedreigde status

De meeste reigersoorten hebben geen bedreigde status en hun populaties zijn stabiel. Echter, sommige soorten, zoals de grote zilverreiger, waren in het verleden zeldzaam in Nederland, maar hebben zich de laatste decennia weten te herstellen.

Familie

Enkele vogelsoorten die behoren tot de familie van de reigers (Ardeidae) zijn:

– Blauwe reiger (Ardea cinerea)
– Grote zilverreiger (Ardea alba)
– Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
Purperreiger (Ardea purpurea)
Kwak (Nycticorax nycticorax)

Vergelijkbare Vogels

Er zijn ook vogels die op reigers lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Ooievaar (Ciconiidae)
Lepelaar (Threskiornithidae)
Ibissen (Threskiornithidae)
Roerdomp (Ardeidae)
Aalscholver (Phalacrocoracidae)

Hoewel deze vogels enige gelijkenis kunnen vertonen met reigers, hebben ze elk hun eigen unieke kenmerken en gedrag.