Scholekster

De scholekster, wetenschappelijk bekend als Haematopus ostralegus, is een opvallende vogelsoort die voorkomt in kustgebieden en wetlands in Europa. Met zijn kenmerkende uiterlijk en opvallende geluiden is de scholekster een bekende verschijning voor veel mensen. In dit artikel zullen we meer leren over het uiterlijk, het geluid, het leefgebied, de voeding, de voortplanting, het broedseizoen, de bedreigde status, de familie en vergelijkbare vogels van de scholekster.

Uiterlijk van de scholekster

De scholekster is een middelgrote vogel met een opvallend zwart-wit verenkleed. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een vergelijkbaar uiterlijk. Ze hebben een zwarte kop, nek, rug en vleugels, terwijl hun buik en borst wit zijn. Opvallend zijn de lange, felrode snavel en de roze poten. Deze kenmerken maken de scholekster gemakkelijk herkenbaar, zelfs op afstand.

Scholekster geluid

De scholekster staat bekend om zijn luide en kenmerkende geluiden. Het meest opvallende geluid is een scherp en luid ‘tjilp-tjilp’ dat ze vaak laten horen tijdens het vliegen of bij het verdedigen van hun territorium. Dit geluid draagt ver en is een karakteristiek onderdeel van de kust- en wetlandgeluiden.

Leefgebied

Scholeksters zijn te vinden in kustgebieden, estuaria, stranden en wetlands in Europa. Ze geven de voorkeur aan gebieden met een rijke voedselvoorziening, zoals slikken, zandbanken en modderige oevers. Deze vogels zijn vaak te zien in de buurt van getijdengebieden, waar ze zich voeden met schelpdieren, wormen en andere ongewervelde dieren die in de modder leven.

Voeding

De scholekster is een veelzijdige eter en heeft een gevarieerd dieet. Enkele veelvoorkomende voedselbronnen voor scholeksters zijn:

 • Schelpdieren, zoals mosselen, kokkels en oesters
 • Wormen en insecten
 • Garnalen en krabben
 • Weekdieren en kleine visjes
 • Zeewier en andere waterplanten

Ze hebben een speciale techniek om voedsel te vinden, genaamd ‘stekelen’. Hierbij prikken ze met hun snavel in de modder of het zand om prooien op te sporen en eruit te trekken.

Voortplanting

Scholeksters zijn monogaam en vormen langdurige paarbanden. Ze broeden in kolonies, vaak op beschutte plaatsen zoals duinen, stranden of eilanden. Het vrouwtje legt meestal 3 tot 4 eieren in een ondiep kuiltje op de grond, bekleed met gras en schelpen.

Beide ouders nemen deel aan het broeden, waarbij ze elkaar aflossen gedurende een periode van ongeveer 24 tot 28 dagen. Na het uitkomen blijven de kuikens ongeveer 35 dagen afhankelijk van hun ouders. Ze worden beschermd en gevoed door zowel het mannetje als het vrouwtje totdat ze zelfstandig genoeg zijn.

Scholekster broedseizoen

Het broedseizoen van de scholekster begint meestal in het vroege voorjaar, van maart tot mei, afhankelijk van de locatie. Tijdens deze periode vertonen ze territoriaal gedrag en verdedigen ze hun broedgebied tegen indringers. Enkele kenmerken van het broedseizoen van de scholekster zijn:

 • Baltsvluchten waarbij de vogels in de lucht vliegen en hun roep laten horen.
 • Territoriaal gedrag, zoals het verjagen van rivaliserende scholeksters.
 • Nestbouw en het leggen van eieren door het vrouwtje.
 • Gezamenlijke zorg voor de eieren en de kuikens door het mannetje en het vrouwtje.

Bedreigde status

De scholekster wordt momenteel als een niet-bedreigde soort beschouwd. Ze hebben een groot verspreidingsgebied en een stabiele populatie. Hoewel ze te maken kunnen krijgen met lokale bedreigingen, zoals habitatverlies en verstoring van hun broedgebieden, zijn er nog geen significante bedreigingen die de totale populatie van de scholekster in gevaar brengen.

Familie

De scholekster behoort tot de familie Haematopodidae, ook wel de scholeksterfamilie genoemd. Andere vogels die tot dezelfde familie behoren als de scholekster zijn onder andere:

 • Amerikaanse scholekster (Haematopus palliatus)
 • Zwartvleugelscholekster (Haematopus ater)
 • Magelhaenscholekster (Haematopus leucopodus)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de scholekster een uniek uiterlijk heeft, zijn er enkele vogels die qua uiterlijk en leefgebied op deze soort lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden van vogels die op de scholekster lijken zijn:

Hoewel deze vogels vergelijkbaar kunnen lijken, hebben ze verschillende kenmerken en behoren ze tot verschillende families.

De scholekster is een iconische vogelsoort in kustgebieden en wetlands, en het is fascinerend om meer te leren over zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels. Met zijn levendige verenkleed, opvallende geluiden en aanpassing aan kustomgevingen blijft de scholekster een bijzondere vogel om te observeren en te waarderen.