Draaihals

De draaihals is een bijzondere vogelsoort die voorkomt in Nederland. Deze vogel behoort tot de familie van de spechten en staat bekend om zijn unieke uiterlijk en geluid. In deze landingspagina zullen we meer informatie geven over de draaihals, inclusief zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de draaihals

De draaihals heeft een opvallend uiterlijk, zowel bij de mannetjes als de vrouwtjes. Beide geslachten hebben een bruine rug met donkere strepen. De mannetjes hebben daarnaast een rode keelvlek en een zwarte baardstreep. De vrouwtjes hebben een witte keelvlek en een bruine baardstreep. De draaihals is ongeveer 24 centimeter lang.

Draaihals geluid

Het geluid van de draaihals is heel herkenbaar en wordt vaak omschreven als een lachend geluid. Het lijkt op een langgerekt “krrr krrr krrr”, waarbij de klank lijkt te veranderen tijdens het roepen. Deze roep is vooral te horen in de broedtijd.

Leefgebied

De draaihals is voornamelijk te vinden in loofbossen, vooral in gebieden met oude bomen. Hij houdt van open plekken en bosranden waar hij kan foerageren op mieren. De draaihals is een trekvogel die ‘s winters naar Afrika trekt en in het voorjaar weer terugkeert naar Nederland.

Voeding

De draaihals voedt zich voornamelijk met mieren. Hij heeft een speciale techniek ontwikkeld om bij de mierenkolonies te komen. Met zijn kleverige tong kan hij de mieren gemakkelijk oppikken. Daarnaast eet de draaihals ook andere insecten, zoals kevers en larven.

– Mieren
– Kevers
– Larven

Voortplanting

De draaihals maakt gebruik van bestaande nestholtes in bomen, zoals die van spechten. Het vrouwtje legt gemiddeld 6 tot 8 eieren, die zij gedurende 12 tot 14 dagen bebroedt. Na het uitkomen van de eieren worden de jongen nog ongeveer 20 dagen gevoerd door beide ouders.

Draaihals broedseizoen

Het broedseizoen van de draaihals begint in april en loopt tot juni. Tijdens deze periode zijn de vogels het meest actief en laten ze hun kenmerkende roep horen. Ook zijn de mannetjes druk bezig met het markeren van hun territorium.

Bedreigde status

De draaihals is een beschermde vogelsoort in Nederland en staat op de Rode Lijst van bedreigde vogels. Hoewel het aantal draaihalzen in Nederland stabiel lijkt te zijn, zijn er zorgen over de afname van geschikt leefgebied.

Familie

De draaihals behoort tot de familie Picidae, oftewel spechten. Andere vogels in dezelfde familie zijn onder andere de zwarte specht, groene specht, grote bonte specht en kleine bonte specht.

– Zwarte specht
– Groene specht
– Grote bonte specht
– Kleine bonte specht

Vergelijkbare vogels

Hoewel er vogels zijn die op de draaihals lijken, behoren zij niet tot dezelfde familie. Enkele vogels die op de draaihals lijken, maar tot andere families behoren, zijn:

Wielewaal
Koekoek
Nachtegaal
Boomklever

De draaihals is een fascinerende vogelsoort die zeker de moeite waard is om te bestuderen. Met zijn opvallende uiterlijk, unieke geluid en bijzondere levensstijl is hij een waardevolle toevoeging aan de Nederlandse vogelfauna.