Grijskopspecht

De Grijskopspecht, ook bekend onder de wetenschappelijke naam Picus canus, is een prachtige vogelsoort die in Nederland voorkomt. Met zijn opvallende uiterlijk en karakteristieke geluid is de Grijskopspecht een interessante vogel om te observeren. In deze landingspagina zullen we meer informatie geven over deze bijzondere vogel.

Uiterlijk van de Grijskopspecht

De Grijskopspecht is een middelgrote specht met een lengte van ongeveer 25 centimeter. Het mannetje en het vrouwtje hebben een vergelijkbaar uiterlijk, maar er zijn enkele kleine verschillen tussen de geslachten. Het mannetje heeft een rode kruin en een rode vlek op de nek, terwijl het vrouwtje een zwarte kruin en zwarte vlek op de nek heeft. Beide geslachten hebben daarentegen een grijze kop en een witte buik. Ze hebben ook een zwarte staart met witte vlekken en zwarte vleugels met witte strepen.

Grijskopspecht geluid

Het geluid van de Grijskopspecht is kenmerkend en gemakkelijk te herkennen. Het mannetje produceert een luide roffel die klinkt als “krrrroek-krrrroek-krrrroek”. Dit geluid wordt vaak gebruikt om territorium af te bakenen en om te communiceren met andere spechten. Het vrouwtje daarentegen produceert een zachter en korter roffelgeluid.

Leefgebied

De Grijskopspecht komt voornamelijk voor in loofbossen, gemengde bossen en parken met oude bomen. Ze geven de voorkeur aan gebieden met veel dode bomen, omdat ze hier hun nestholtes in kunnen maken. Deze vogels zijn te vinden in heel Europa, inclusief Nederland. Ze zijn echter niet erg talrijk en hun aantal is de afgelopen decennia afgenomen.

Voeding

De Grijskopspecht voedt zich voornamelijk met insecten, zoals mieren, kevers en hun larven. Ze zoeken naar voedsel op boomstammen, waar ze met hun sterke snavel gaten in het hout hakken om bij de insectenlarven te komen. Ze kunnen ook voeden op de grond, waar ze kleine ongewervelden oppikken. Daarnaast eten ze ook bessen en zaden, vooral tijdens de wintermaanden wanneer insecten moeilijker te vinden zijn.

– Insectenlarven
– Mieren
– Kevers
– Bessen
– Zaden

Voortplanting

De Grijskopspecht is monogaam en vormt een paar voor het leven. Het broedseizoen begint meestal in april en duurt tot juni. Het vrouwtje legt 4-6 witte eieren in een nestholte, die ze in een boom uithakt. Beide ouders broeden de eieren uit en zorgen voor de jongen. De jonge vogels verlaten het nest na ongeveer 20-25 dagen, maar worden nog enige tijd door de ouders gevoed en begeleid.

Grijskopspecht broedseizoen

– Broedseizoen: april tot juni
– Aantal eieren: 4-6
– Nestduur: 20-25 dagen
– Ouders voeden de jongen

Bedreigde status

De Grijskopspecht heeft momenteel geen bedreigde status, maar hun aantal is wel afgenomen door verlies van geschikt leefgebied en het verdwijnen van oude bomen. Het behoud en herstel van geschikte leefgebieden is daarom van groot belang om deze prachtige vogelsoort te beschermen.

Familie

Groene specht (Picus viridis)
Middelste bonte specht (Picoides medius)
Zwarte specht (Dryocopus martius)

Vergelijkbare vogels

Grote bonte specht (Dendrocopos major)
Kleine bonte specht (Dendrocopos minor)
Zwarte mees (Periparus ater)