Middelste bonte specht

De middelste bonte specht, ook wel bekend onder de Latijnse naam Dendrocopos medius, is een prachtige vogelsoort die voorkomt in Nederland. Deze specht is een van de meest opvallende vogelsoorten in ons land vanwege zijn unieke uiterlijk en gedrag. In dit artikel zullen we meer te weten komen over de middelste bonte specht, inclusief zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de middelste bonte specht

De middelste bonte specht is een middelgrote specht die ongeveer 23 tot 26 centimeter lang is. Het mannetje heeft een opvallend rood petje op zijn kruin, terwijl het vrouwtje een zwarte kruin heeft. Beide geslachten hebben een witte buik, zwarte vleugels met witte vlekken en een zwarte staart. Een opvallend kenmerk van deze specht is de rode vlek op de onderbuik van het mannetje, terwijl het vrouwtje een zwarte vlek heeft op de onderbuik.

Middelste bonte specht geluid

De middelste bonte specht staat bekend om zijn luide en karakteristieke roep. Het mannetje produceert een serie van korte “kik” geluiden, terwijl het vrouwtje een zachtere roep heeft. Deze geluiden worden vaak gebruikt om territoria af te bakenen en om te communiceren met andere spechten.

Leefgebied

De middelste bonte specht komt voornamelijk voor in loofbossen en gemengde bossen met voldoende oude bomen. Deze spechtensoort is te vinden in heel Europa, van Scandinaviƫ tot het Middellandse Zeegebied. In Nederland is de middelste bonte specht vooral te vinden in het oosten en zuiden van het land, waar geschikte bossen aanwezig zijn.

Voeding

De middelste bonte specht is een insecteneter en voedt zich voornamelijk met insectenlarven, mieren en kevers. Daarnaast eet hij ook vruchten, zaden en boomsappen. Deze spechtensoort zoekt zijn voedsel voornamelijk op boomstammen en takken, waar hij met zijn sterke snavel naar insecten zoekt.

Enkele voorbeelden van voedsel dat de middelste bonte specht eet:
– Insectenlarven
– Mieren
– Kevers
– Vruchten
– Zaden
– Boomsappen

Voortplanting

De middelste bonte specht begint met het bouwen van zijn nest in het voorjaar. Het mannetje kiest een geschikte nestplaats, meestal een oude boom met zachte en rotte delen, waar hij een nestholte uithakt. Het vrouwtje legt vervolgens 4 tot 6 witte eieren, die ze gedurende ongeveer 12 dagen bebroedt. Beide ouders nemen deel aan het broeden en zorgen voor de jongen.

Middelste bonte specht broedseizoen

Het broedseizoen van de middelste bonte specht begint in het voorjaar, meestal in april of mei. Na het uitkomen van de eieren worden de jongen gedurende ongeveer 25 dagen gevoed door beide ouders. Zodra de jongen vliegvlug zijn, verlaten ze het nest, maar worden ze nog enige tijd door de ouders gevoed.

Enkele kenmerken van het broedseizoen van de middelste bonte specht:
– Begint in het voorjaar (april/mei)
– 4 tot 6 eieren
– Bebroedingsperiode van ongeveer 12 dagen
– Jongen worden gedurende ongeveer 25 dagen gevoed
– Jongen verlaten het nest en worden nog enige tijd door de ouders gevoed

Bedreigde status

De middelste bonte specht heeft een stabiele populatie en wordt niet als bedreigd beschouwd. Hoewel deze spechtensoort gevoelig is voor verlies van geschikt leefgebied, profiteert hij ook van bosbeheerpraktijken die gericht zijn op het behoud van oude bomen en dood hout. Het behoud van geschikte bossen is van cruciaal belang voor het voortbestaan van de middelste bonte specht.

Familie

De middelste bonte specht behoort tot de familie van de spechten (Picidae). Andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn:
Grote bonte specht (Dendrocopos major)
Kleine bonte specht (Dendrocopos minor)
Groene specht (Picus viridis)
Zwarte specht (Dryocopus martius)

Vergelijkbare vogels

Er zijn enkele vogelsoorten die op de middelste bonte specht lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden zijn:
Goudvink (Pyrrhula pyrrhula)
Kruisbek (Loxia curvirostra)
Boomklever (Sitta europaea)
Boomkruiper (Certhia familiaris)

Dit waren de belangrijkste kenmerken van de middelste bonte specht. Deze prachtige vogel is een waardevolle toevoeging aan de vogelpopulatie in Nederland. Hopelijk heeft dit artikel je geholpen om meer te weten te komen over deze fascinerende vogelsoort.