Spreeuwen

Spreeuwen behoren tot de familie Sturnidae, een diverse groep vogels die wereldwijd voorkomt. Deze familie omvat meer dan 100 soorten spreeuwen, die variëren in grootte, kleur en gedrag. In Nederland zijn twee soorten spreeuwen te vinden: de gewone spreeuw (Sturnus vulgaris) en de spotvogel (Hippolais icterina).

Uiterlijk van de spreeuwen

Spreeuwen hebben over het algemeen een compact en gedrongen lichaam met een korte staart. Ze hebben een opvallende, glanzende verenkleed met een donkere basiskleur en lichte vlekken. De gewone spreeuw heeft een zwarte verenkleed met een paarsgroene glans, terwijl de spotvogel een bruinachtige kleur heeft. Beide soorten hebben een gele snavel en donkere ogen.

Spreeuwen geluid

Spreeuwen staan bekend om hun uitgebreide repertoire aan geluiden. Ze zijn in staat om verschillende melodieën en geluiden na te bootsen, inclusief menselijke spraak. Dit maakt ze tot uitstekende imitators. Het geluid van spreeuwen is vaak luid en kan variëren van fluitende tonen tot schrille kreten.

Leefgebied

Spreeuwen komen voor in een breed scala aan leefgebieden, waaronder bossen, parken, tuinen en landbouwgebieden. Ze zijn zeer aanpasbaar en kunnen zich goed aanpassen aan verschillende omgevingen. In Nederland zijn spreeuwen algemeen voorkomend en kunnen ze in grote groepen worden waargenomen, vooral tijdens de wintermaanden.

Voeding

Spreeuwen zijn omnivoren en hebben een gevarieerd dieet. Ze voeden zich voornamelijk met insecten, wormen en larven, maar eten ook vruchten, zaden en bessen. Tijdens het broedseizoen schakelen spreeuwen vaak over op een dieet van insecten om hun jongen te voeden.

Voortplanting

Spreeuwen broeden meestal in kolonies, waarbij ze hun nesten bouwen in bomen, nestkasten of zelfs gebouwen. Het nest wordt gemaakt van takjes, gras en modder en wordt vaak geplaatst in een boomholte of onder een dakrand. Het vrouwtje legt meestal 4-6 eieren, die ze gedurende ongeveer twee weken bebroedt. Beide ouders zorgen voor de jongen, die na ongeveer drie weken uitvliegen.

Spreeuwen broedseizoen

Het broedseizoen van spreeuwen begint meestal in het voorjaar, van maart tot juni. Tijdens deze periode zijn de mannetjes actief bezig met het zingen en het bouwen van nesten om vrouwtjes aan te trekken. Na het broedseizoen vormen spreeuwen vaak grote zwermen, die samen migreren naar warmere gebieden.

Bedreigde status

De gewone spreeuw is een algemeen voorkomende vogelsoort en wordt niet als bedreigd beschouwd. De spotvogel daarentegen is een beschermde vogelsoort en wordt als kwetsbaar beschouwd vanwege habitatverlies en verstoring van broedgebieden.

Familie

– Gewone spreeuw (Sturnus vulgaris)
– Spotvogel (Hippolais icterina)

Vergelijkbare Vogels

Merel (Turdus merula)
Zanglijster (Turdus philomelos)
Kramsvogel (Turdus pilaris)
Grote lijster (Turdus viscivorus)
Koperwiek (Turdus iliacus)

Hoewel deze vogels enige gelijkenis vertonen met spreeuwen, behoren ze tot verschillende vogelfamilies.