Roze spreeuw

De roze spreeuw (Pastor roseus) is een opvallende vogelsoort die bekend staat om zijn prachtige roze verenkleed. Deze soort behoort tot de spreeuwachtigen en is voornamelijk te vinden in delen van Azië en Oost-Europa. In deze informatieve pagina zullen we meer te weten komen over het uiterlijk, het geluid, het leefgebied, de voeding, de voortplanting, het broedseizoen, de bedreigde status, de familie en vergelijkbare vogelsoorten van de roze spreeuw.

Uiterlijk van de roze spreeuw

De roze spreeuw is een middelgrote vogel met een lengte van ongeveer 20 centimeter. Het meest opvallende kenmerk van deze vogel is zijn prachtige roze verenkleed, dat vooral bij de mannetjes opvalt tijdens het broedseizoen. Het verenkleed van de vrouwtjes is echter minder fel gekleurd en heeft een meer bruine tint. De snavel van de roze spreeuw is kort en zwart, en de poten zijn donkerbruin van kleur.

Roze spreeuw geluid

De roze spreeuw staat bekend om zijn melodieus gezang, dat bestaat uit een reeks fluitende en tjilpende tonen. Het mannetje zingt vooral tijdens het broedseizoen om zijn territorium af te bakenen en vrouwtjes aan te trekken. De zang van de roze spreeuw is levendig en kan behoorlijk luid zijn.

Leefgebied

De roze spreeuw komt oorspronkelijk voor in delen van Azië en Oost-Europa, waaronder landen zoals India, Pakistan, Turkije en Roemenië. Deze vogels geven de voorkeur aan open habitats zoals graslanden, weiden en akkers, maar ze kunnen ook worden aangetroffen in stedelijke gebieden, parken en tuinen. Tijdens het broedseizoen vormen ze grote kolonies in bomen en struiken.

Voeding

De roze spreeuw is een omnivoor en heeft een gevarieerd dieet. Het dieet van deze vogel bestaat voornamelijk uit insecten, wormen, slakken, bessen, zaden en vruchten. Hierdoor kunnen ze zich aanpassen aan verschillende voedselbronnen, afhankelijk van het seizoen en de beschikbaarheid van voedsel.

Enkele voedselbronnen van de roze spreeuw zijn:

 • Insecten
 • Wormen
 • Slakken
 • Bessen
 • Zaden
 • Vruchten

Voortplanting

De roze spreeuw is monogaam en vormt elk broedseizoen paartjes. Het vrouwtje bouwt een nest in bomen of struiken, meestal op een veilige hoogte. Ze legt meestal 3 tot 6 eieren, die ze alleen of samen met het mannetje bebroedt gedurende ongeveer 11 tot 14 dagen. Beide ouders zijn

betrokken bij het voeren van de kuikens totdat ze vliegvlug zijn, wat meestal na ongeveer 15 tot 20 dagen gebeurt.

Roze spreeuw broedseizoen

Het broedseizoen van de roze spreeuw vindt meestal plaats tussen april en juni. Tijdens deze periode vormen ze grote kolonies waarin ze samen nestelen. Deze kolonies kunnen bestaan uit duizenden individuen en bieden bescherming tegen roofdieren. Na het broedseizoen migreren roze spreeuwen naar hun overwinteringsgebieden.

Enkele kenmerken van het broedseizoen van de roze spreeuw zijn:

 • Vorming van grote kolonies
 • Nestelen in bomen en struiken
 • Leggen van 3 tot 6 eieren
 • Beide ouders betrokken bij het voeren van de kuikens
 • Kuikens vliegvlug na 15 tot 20 dagen

Bedreigde status

De roze spreeuw wordt momenteel niet als een bedreigde diersoort beschouwd. Hoewel de populaties op sommige plaatsen afnemen als gevolg van habitatverlies en verstoring, zijn ze nog steeds wijdverspreid en talrijk in hun natuurlijke leefgebieden.

Familie

De roze spreeuw behoort tot de familie van de spreeuwachtigen (Sturnidae). Andere vogels die behoren tot dezelfde familie zijn onder andere:

 • Spreeuw (Sturnus vulgaris)
 • Purperglansspreeuw (Lamprotornis purpureus)
 • Burchell’s glansspreeuw (Lamprotornis australis)
 • Zuidelijke glansspreeuw (Lamprotornis nitens)

Vergelijkbare vogels

Er zijn verschillende vogelsoorten die op de roze spreeuw lijken, maar die niet tot dezelfde familie behoren. Enkele van deze vergelijkbare vogels zijn:

Deze vogels kunnen op het eerste gezicht vergelijkbare kenmerken vertonen, zoals kleur of grootte, maar ze hebben verschillende genetische verwantschappen en ecologische eigenschappen.

Dit was een overzicht van de roze spreeuw, een prachtige vogelsoort met zijn opvallende roze verenkleed en melodieus gezang. Hoewel ze niet als bedreigd worden beschouwd, is het belangrijk om hun leefgebieden te behouden en te beschermen, zodat ze kunnen blijven gedijen in de natuurlijke omgeving waar ze thuishoren.