Sterns

Sterns behoren tot de familie Sternidae en zijn een diverse groep vogels die wereldwijd voorkomt. Deze familie omvat ongeveer 45 verschillende soorten sterns, variërend in grootte, kleur en gedrag. Sterns zijn bekend om hun elegante vlucht en hun vermogen om lange afstanden af te leggen tijdens hun jaarlijkse migraties.

Uiterlijk van de sterns

Soorten binnen de familie Sternidae kunnen enigszins variëren in uiterlijk, maar ze hebben over het algemeen een slank postuur, lange vleugels en een gevorkte staart. De grootte van sterns varieert van kleine soorten zoals de Dwergstern (Sternula albifrons), die ongeveer 25 centimeter lang is, tot grotere soorten zoals de Grote Stern (Sterna sandvicensis), die ongeveer 50 centimeter lang kan worden.

Sterns geluid

Sterns staan bekend om hun karakteristieke roepgeluiden. Deze geluiden variëren tussen de verschillende soorten, maar ze hebben vaak een scherp en schel geluid dat ze gebruiken om te communiceren met hun soortgenoten.

Leefgebied

Sterns komen voor op alle continenten, behalve Antarctica. Ze bewonen voornamelijk kustgebieden, waar ze zich voeden met vis en andere kleine zeedieren. Sommige soorten sterns zijn ook te vinden in zoetwaterhabitats, zoals meren en rivieren.

Voeding

De voeding van sterns bestaat voornamelijk uit vis, maar ze kunnen ook andere kleine zeedieren zoals garnalen en kreeftachtigen eten. Sterns zijn uitstekende jagers en gebruiken hun scherpe snavels en snelle vlucht om hun prooi te vangen.

Voortplanting

Sterns zijn monogaam en vormen vaak langdurige paren. Ze bouwen nesten op de grond of in kolonies, afhankelijk van de soort. De nesten worden meestal gemaakt van plantaardig materiaal, zoals gras en takjes. Sterns leggen meestal 1-3 eieren per broedsel, afhankelijk van de soort.

Sterns broedseizoen

Het broedseizoen van sterns varieert afhankelijk van de soort en het leefgebied. Sommige sterns broeden in de zomermaanden, terwijl andere soorten het hele jaar door kunnen broeden. Tijdens het broedseizoen vertonen sterns vaak agressief gedrag om hun nesten en jongen te beschermen tegen roofdieren en indringers.

Bedreigde status

Sommige sternsoorten worden geconfronteerd met bedreigingen zoals habitatverlies, vervuiling en verstoring van broedgebieden. Deze factoren hebben geleid tot een afname van de populaties van sommige sternsoorten. Het is belangrijk om de bescherming van hun leefgebieden te waarborgen en maatregelen te nemen om hun populaties te behouden.

Familie

Enkele van de vogelsoorten die behoren tot de familie Sternidae zijn:

– Grote Stern (Sterna sandvicensis)
Visdief (Sterna hirundo)
Noordse Stern (Sterna paradisaea)
– Dwergstern (Sternula albifrons)
Dougalls Stern (Sterna dougallii)
Zwarte Stern (Chlidonias niger)

Vergelijkbare Vogels

Hoewel sterns uniek zijn in hun uiterlijk en gedrag, zijn er enkele vogelsoorten die op hen lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogels zijn:

Meeuwen (familie Laridae)
Alken (familie Alcidae)
Jan-van-genten (familie Sulidae)
Futen (familie Podicipedidae)

Het is belangrijk om te benadrukken dat hoewel deze vogels enige gelijkenis kunnen vertonen met sterns, ze tot verschillende families behoren en verschillende kenmerken en gedragingen hebben.