Dougalls stern

Dougalls stern (Sterna dougallii), ook wel Dougalls stern genoemd, is een vogelsoort die behoort tot de familie van de sterns (Sternidae). Deze elegante vogel staat bekend om zijn kenmerkende uiterlijk en roepgeluid. In dit artikel zullen we meer leren over de uiterlijke kenmerken, het geluid, het leefgebied, de voeding, de voortplanting, de bedreigde status, de familie en de vergelijkbare vogels van de Dougalls stern.

Uiterlijk van de Dougalls stern

De Dougalls stern heeft een slank postuur met een lengte van ongeveer 35 tot 40 centimeter. Het verenkleed van de mannetjes en vrouwtjes verschilt subtiel. Mannetjes hebben een zwart petje op hun hoofd, terwijl vrouwtjes een grijs petje hebben. Beide geslachten hebben een witte onderkant en een grijze bovenkant. De snavel is zwart met een gele punt.

Dougalls stern geluid

De roep van de Dougalls stern is een schrille en hoge “ki-ki-ki” of “kree-kree-kree” geluid. Deze roep wordt voornamelijk gebruikt om te communiceren met andere sterns en om territorium af te bakenen.

Leefgebied

De Dougalls stern is een trekvogel die broedt in noordelijke delen van Europa, zoals Schotland, IJsland en Noorwegen. Tijdens de wintermaanden trekken ze naar warmere gebieden, zoals de kusten van West-Afrika en Zuid-Amerika. Ze verblijven voornamelijk in kustgebieden, zoals rotsachtige kliffen en zandstranden.

Voeding

De voeding van de Dougalls stern bestaat voornamelijk uit vis, zoals haring en spiering. Ze jagen op hun prooi door vanuit de lucht naar beneden te duiken en deze met hun snavel te vangen. Daarnaast eten ze ook kleine ongewervelde dieren, zoals garnalen en schelpdieren.

De voeding van de Dougalls stern bestaat uit:
– Vis (haring, spiering)
– Garnalen
– Schelpdieren

Voortplanting

De Dougalls stern vormt monogame paarbanden tijdens het broedseizoen. Ze bouwen hun nesten op rotsachtige kliffen of op de grond, vaak dicht bij de kustlijn. Het vrouwtje legt meestal twee of drie eieren, die ze samen met het mannetje uitbroedt. Na ongeveer drie weken komen de eieren uit en beide ouders zorgen voor de jongen tot ze zelfstandig genoeg zijn om te vliegen.

Dougalls stern broedseizoen

Het broedseizoen van de Dougalls stern begint meestal in mei en duurt tot juli. Tijdens deze periode zijn ze zeer territoriaal en verdedigen ze hun nesten fel tegen indringers. Ze kunnen agressief reageren door aan te vallen en te duiken naar potentiƫle bedreiging.

Bedreigde status

De Dougalls stern heeft momenteel de status ‘veilig’ op de Rode Lijst van de IUCN. Hoewel de populatie stabiel is, worden ze nog steeds bedreigd door verlies van leefgebied en verstoring van broedkolonies.

Familie

Andere vogels die behoren tot de familie van de sterns (Sternidae) zijn onder andere:
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
Zwarte stern (Chlidonias niger)
Visdief (Sterna hirundo)

Vergelijkbare vogels

Vogels die qua uiterlijk lijken op de Dougalls stern, maar niet tot dezelfde familie behoren, zijn onder andere:
Noordse stern (Sterna paradisaea)
Grote stern (Sterna sandvicensis)
Dwergstern (Sternula albifrons)

Met zijn kenmerkende uiterlijk en karakteristieke roep is de Dougalls stern een fascinerende vogelsoort om te observeren. Het is belangrijk om hun leefgebied te beschermen en te behouden, zodat ze ook in de toekomst kunnen blijven voortbestaan.