Dwergstern

De dwergstern, ook wel bekend onder de Latijnse naam Sternula albifrons, is een kleine vogelsoort die voorkomt in Nederland. Met zijn opvallende uiterlijk en karakteristieke geluid is de dwergstern een geliefde vogel onder natuurliefhebbers. In dit artikel zullen we verschillende aspecten van deze vogelsoort bespreken, zoals zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting en broedseizoen. Daarnaast zullen we ook ingaan op de bedreigde status van de dwergstern en de familie waartoe hij behoort. Tot slot zullen we enkele vergelijkbare vogels noemen die op de dwergstern lijken, maar tot een andere familie behoren.

Uiterlijk van de dwergstern

De dwergstern is een kleine vogel met een lengte van ongeveer 25 centimeter. Hij heeft een slank postuur en een karakteristieke zwarte snavel. Het verenkleed van de dwergstern varieert afhankelijk van het geslacht. De mannetjes hebben een grijze rug en vleugels, terwijl de vrouwtjes een lichtere kleur hebben. Beide geslachten hebben een witte buik en een zwarte pet op hun hoofd.

Dwergstern geluid

Het geluid van de dwergstern is een herkenbaar kekkerend geluid, vergelijkbaar met het geluid van een lachende meeuw. Dit geluid wordt voornamelijk gebruikt om territorium af te bakenen en om te communiceren met andere dwergsterns.

Leefgebied

De dwergstern komt voornamelijk voor in kustgebieden, zoals duinen, stranden en kwelders. Hij geeft de voorkeur aan open gebieden met weinig begroeiing, waar hij gemakkelijk kan foerageren en broeden. In Nederland is de dwergstern vooral te vinden in de Waddenzee, de Zeeuwse Delta en de Zuid-Hollandse kust.

Voeding

De dwergstern is een viseter en jaagt voornamelijk op kleine visjes, zoals spiering en stekelbaarsjes. Daarnaast eet hij ook insecten, schaaldieren en andere kleine waterdieren. De dwergstern foerageert door boven het water te zweven en vervolgens met een snelle duikvlucht zijn prooi te vangen.

– Visjes
– Insecten
– Schaaldieren
– Kleine waterdieren

Voortplanting

De dwergstern is een koloniebroeder en broedt in grote groepen op zandige of grindachtige kustgebieden. Het vrouwtje legt meestal 2 tot 3 eieren, die beide ouders afwisselend uitbroeden. Na ongeveer 3 weken komen de eieren uit en worden de jongen verzorgd door beide ouders. De jongen verlaten het nest na ongeveer 3 weken, maar worden nog een tijdje gevoed door hun ouders voordat ze zelfstandig kunnen jagen.

Dwergstern broedseizoen

Het broedseizoen van de dwergstern loopt van april tot augustus. Tijdens deze periode vormen de dwergsterns grote kolonies waarin ze hun nesten bouwen en hun eieren uitbroeden. Na het broedseizoen trekken de dwergsterns naar warmere gebieden om te overwinteren.

– April tot augustus: broedseizoen

Bedreigde status

De dwergstern wordt beschouwd als een bedreigde vogelsoort in Nederland. Door verlies van leefgebied en verstoring tijdens het broedseizoen is het aantal dwergsterns sterk afgenomen. Verschillende natuurbeschermingsorganisaties zetten zich in voor het behoud van de dwergstern door het creƫren van geschikte broedgebieden en het verminderen van verstoring.

Familie

De dwergstern behoort tot de familie van de sterns (Sternidae). Andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn onder andere:

Grote stern (Thalasseus sandvicensis)
Visdief (Sterna hirundo)
Noordse stern (Sterna paradisaea)
Dwergmeeuw (Hydrocoloeus minutus)

Vergelijkbare vogels

Hoewel de dwergstern uniek is in zijn uiterlijk en gedrag, zijn er enkele vogels die op hem lijken, maar tot een andere familie behoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

– Noordse stern (Sterna paradisaea)
Zwarte stern (Chlidonias niger)
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
Reuzenstern (Hydroprogne caspia)

De dwergstern is een fascinerende vogelsoort met zijn opvallende uiterlijk en kenmerkende geluid. Helaas is deze vogel bedreigd in Nederland, maar gelukkig zijn er inspanningen om zijn leefgebied te behouden en te beschermen. Als je een dwergstern wilt zien, kun je het beste een bezoek brengen aan de kustgebieden waar hij voorkomt.