Grote stern

De grote stern, ook bekend onder de Latijnse naam Sterna sandvicensis, is een vogelsoort die behoort tot de familie van de sterns. Deze elegante vogel staat bekend om zijn lange vleugels, scherpe snavel en zwarte kop. In deze landingspagina zullen we meer vertellen over het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels van de grote stern.

Uiterlijk van de grote stern

De grote stern heeft een slank lichaam met een spanwijdte van ongeveer 80-90 cm. De mannetjes en vrouwtjes hebben een vergelijkbaar uiterlijk, hoewel de mannetjes vaak iets groter zijn. Ze hebben een wit verenkleed met een zwarte kop en een zwarte snavel. Tijdens het broedseizoen ontwikkelen ze een zwarte kuif op hun achterhoofd.

Grote stern geluid

De grote stern staat bekend om zijn kenmerkende geluid, dat klinkt als een scherp, krachtig ‘keer-ik’. Dit geluid wordt vaak gebruikt om territorium af te bakenen en om te communiceren met andere sterns.

Leefgebied

De grote stern is een trekvogel die voornamelijk in Europa broedt en overwintert in West-Afrika. Ze worden vaak aangetroffen langs de kusten, in moerassen en op eilanden. Ze geven de voorkeur aan open water en zijn vaak te vinden in de buurt van visrijke gebieden.

Voeding

De grote stern is een viseter en jaagt voornamelijk op kleine visjes. Ze duiken vanuit de lucht naar beneden om de vis te vangen. Daarnaast voeden ze zich ook met schaaldieren en insecten die ze op of nabij het wateroppervlak vinden.

De voeding van de grote stern bestaat onder andere uit:
– Kleine visjes zoals haring en spiering
– Garnalen en krabben
– Waterinsecten zoals libellen en waterkevers

Voortplanting

De grote stern broedt in kolonies, vaak op afgelegen eilanden of kustgebieden. Ze bouwen hun nesten op de grond, meestal in de buurt van water. Het vrouwtje legt meestal 2-3 eieren en beide ouders broeden om beurten op de eieren gedurende ongeveer 3 weken.

Grote stern broedseizoen

Het broedseizoen van de grote stern begint meestal in mei en duurt tot en met juli. Tijdens deze periode zijn ze territoriaal en beschermen ze hun nesten en jongen tegen indringers. De jonge sterns verlaten na ongeveer 3-4 weken het nest en kunnen al snel vliegen.

Bedreigde status

De grote stern wordt wereldwijd beschouwd als een “kwetsbare” vogelsoort vanwege de afname van geschikte broedgebieden en verstoring van hun leefgebied. Ze worden ook bedreigd door vervuiling en predatie. Het beschermen van hun broedgebieden is essentieel om de populatie van deze prachtige vogels te behouden.

Familie

De grote stern behoort tot de familie van de sterns (Sternidae). Andere vogels in dezelfde familie zijn onder andere:
Dwergstern
Visdief
Dougalls stern
Noordse stern

Vergelijkbare vogels

Hoewel de grote stern uniek is in zijn uiterlijk en gedrag, zijn er enkele vogelsoorten die erop lijken maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogels zijn:
Zwartkopmeeuw
Zilvermeeuw
Kokmeeuw
Lachstern

Dit was een korte introductie tot de grote stern. Deze prachtige vogel is een waardevolle toevoeging aan de Nederlandse vogelpopulatie en verdient onze bescherming en bewondering.