Lachstern

De Lachstern, ook wel bekend onder de Latijnse naam Gelochelidon nilotica, is een bijzondere vogelsoort die voorkomt in Nederland. Deze elegante vogel staat bekend om zijn opvallende uiterlijk en unieke geluid. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de kenmerken, het leefgebied, de voeding, de voortplanting, de bedreigde status, de familie en vergelijkbare vogels van de Lachstern.

Uiterlijk van de Lachstern

De Lachstern is een middelgrote stern met een lengte van ongeveer 25 centimeter. Ze hebben een slank postuur en opvallende kenmerken die verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes. Het mannetje heeft een zwarte kop, een witte buik en een grijze rug. De vleugels zijn donkergrijs van kleur met een witte vlek op de slagpennen. Het vrouwtje daarentegen heeft een lichtgrijze kop en een witte buik. De vleugels zijn donkergrijs met een lichte grijze vlek op de slagpennen.

Lachstern geluid

De Lachstern staat bekend om zijn karakteristieke roep, die klinkt als een lachend geluid. Het geluid lijkt op een serie lage lachende geluiden die elkaar snel opvolgen. Deze roep wordt voornamelijk gebruikt als communicatiemiddel tussen de vogels.

Leefgebied

De Lachstern komt voornamelijk voor in Europa, Aziƫ en Afrika. In Nederland is het een zeldzame gast die vooral in de kustgebieden te vinden is. Ze broeden in kolonies op zandbanken en kwelders, vaak in de buurt van andere sternsoorten. Buiten het broedseizoen trekken ze naar warmere gebieden in Afrika.

Voeding

De voeding van de Lachstern bestaat voornamelijk uit vis, zoals kleine visjes en garnalen. Ze jagen op hun prooi door boven het water te vliegen en dan in duikvlucht naar beneden te gaan om de vis te vangen. Daarnaast eten ze ook insecten en andere kleine ongewervelden.

Tijdens het broedseizoen eten ze voornamelijk vis, omdat dit de beste voedingsbron is voor hun jongen. Buiten het broedseizoen kunnen ze zich aanpassen aan de beschikbare voedselbronnen in hun leefgebied.

Voortplanting

De Lachstern vormt tijdens het broedseizoen paren die trouw blijven aan elkaar. Ze bouwen hun nest op de grond, meestal op zandbanken of kwelders. Het nest is een ondiepe kuil gemaakt van gras, mos en andere plantaardige materialen. Het vrouwtje legt meestal 2 tot 3 eieren, die ze samen met het mannetje uitbroedt. Na ongeveer 3 weken komen de eieren uit en beide ouders zorgen voor de jongen totdat ze zelfstandig genoeg zijn om te vliegen.

Lachstern broedseizoen

Het broedseizoen van de Lachstern begint meestal in mei en duurt tot augustus. Tijdens deze periode zijn ze erg territoriaal en verdedigen ze hun nest met agressieve gedragingen. Ze vormen kolonies met andere sternsoorten, waarbij ze elkaar beschermen tegen roofdieren en indringers.

Bedreigde status

De Lachstern heeft een stabiele populatie en wordt niet beschouwd als bedreigd. De vogel staat echter wel op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als gevoelig. Dit komt voornamelijk door de afname van geschikte broedgebieden en verstoringen tijdens het broedseizoen.

Familie

De Lachstern behoort tot de familie Laridae, ook wel bekend als de meeuwen en sterns. Deze familie omvat verschillende vogelsoorten, waaronder de Zilvermeeuw, Visdief, Dwergstern en Noordse Stern.

Vergelijkbare vogels

Hoewel de Lachstern unieke kenmerken heeft, zijn er ook vogelsoorten die er op lijken maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogels zijn:

Zwarte Stern (Chlidonias niger)
Witwangstern (Chlidonias hybrida)
Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus)
Reuzenstern (Hydroprogne caspia)

Deze vogels hebben vergelijkbare kenmerken zoals een slank postuur en een zwart-witte kleur, maar behoren tot verschillende families.

De Lachstern is een prachtige vogelsoort met unieke kenmerken en geluiden. Hoewel ze zeldzaam zijn in Nederland, kunnen vogelliefhebbers geluk hebben om ze te spotten tijdens hun migratie of broedseizoen.