Zwarte stern

De zwarte stern, ook wel Chlidonias niger genoemd, is een prachtige vogelsoort die in Nederland voorkomt. Met zijn kenmerkende zwarte verenkleed en rode snavel is deze vogel gemakkelijk te herkennen. In deze landingspagina zullen we meer vertellen over het uiterlijk, het geluid, het leefgebied, de voeding, de voortplanting en het broedseizoen van de zwarte stern. Daarnaast zullen we ook ingaan op de bedreigde status van deze vogel en de familie waartoe hij behoort. Tot slot zullen we vergelijkbare vogels noemen die op de zwarte stern lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren.

Uiterlijk van de zwarte stern

De mannetjes en vrouwtjes van de zwarte stern hebben een vergelijkbaar uiterlijk. Ze hebben beide een zwarte verenkleed, een rode snavel en rode poten. Een opvallend kenmerk van de zwarte stern is de gevorkte staart, die hem onderscheidt van andere sternsoorten.

Zwarte stern geluid

De zwarte stern staat bekend om zijn scherpe en hoge roep, die klinkt als “krie-krie”. Deze roep wordt vaak gehoord wanneer de vogels in groepen vliegen of bij hun nesten.

Leefgebied

De zwarte stern komt voor in moerassen, meren en rivieren in Nederland. Ze geven de voorkeur aan waterrijke gebieden met voldoende vegetatie waar ze kunnen nestelen. Tijdens de wintermaanden trekken zwarte sterns naar Afrika, waar ze overwinteren.

Voeding

De zwarte stern voedt zich voornamelijk met kleine visjes, insecten en andere ongewervelde dieren. Ze jagen op hun prooi door boven het water te zweven en duiken dan plotseling naar beneden om hun prooi te vangen.

Enkele voorbeelden van voedsel dat de zwarte stern eet zijn:
– Kleine visjes zoals spiering en stekelbaars
– Insecten zoals libellen en waterjuffers
– Larven en wormen die in het water leven

Voortplanting

De zwarte stern staat bekend om zijn spectaculaire baltsvluchten. Tijdens de baltsvlucht vliegen de mannetjes hoog boven het water en voeren ze verschillende acrobatische manoeuvres uit om de vrouwtjes te imponeren. Zodra een paar is gevormd, bouwen ze samen een nest.

Zwarte stern broedseizoen

Het broedseizoen van de zwarte stern begint in mei en duurt tot augustus. Ze bouwen hun nesten op drijvende vegetatie zoals waterlelies en riet. Het vrouwtje legt meestal 2-4 eieren, die ze gedurende ongeveer 3 weken bebroedt. Beide ouders zorgen voor de jongen, die na ongeveer 3 weken uitkomen en nog enige tijd door de ouders worden gevoerd.

Enkele kenmerken van het broedseizoen van de zwarte stern zijn:
– De zwarte stern is een koloniebroeder en nestelt vaak in grote groepen.
– Ze kunnen agressief zijn tegen indringers in de buurt van hun nesten.
– Na het broedseizoen trekken de zwarte sterns weer naar Afrika.

Bedreigde status

Helaas staat de zwarte stern op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als kwetsbaar. De belangrijkste bedreigingen voor deze vogelsoort zijn habitatverlies en verstoring van de broedgebieden. Daarom worden er verschillende maatregelen genomen om de zwarte stern te beschermen en zijn leefgebied te behouden.

Familie

De zwarte stern behoort tot de familie van de sterns, ook wel bekend als de Sternidae-familie. Andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn onder andere de visdief, de dwergstern en de grote stern.

Enkele vogels in dezelfde familie als de zwarte stern zijn:
– Visdief (Sterna hirundo)
– Dwergstern (Sternula albifrons)
– Grote stern (Sterna sandvicensis)

Vergelijkbare vogels

Hoewel er vogels zijn die op de zwarte stern lijken, behoren ze niet tot dezelfde familie. Enkele vogels die op de zwarte stern lijken zijn bijvoorbeeld de fuut, de aalscholver en de roerdomp.

Enkele vogels die op de zwarte stern lijken maar niet tot dezelfde familie behoren zijn:
– Fuut (Podiceps cristatus)
– Aalscholver (Phalacrocorax carbo)
– Roerdomp (Botaurus stellaris)

Met zijn opvallende uiterlijk, unieke geluid en kwetsbare status is de zwarte stern een bijzondere vogelsoort die het waard is om te leren kennen. Hopelijk heeft deze landingspagina je meer inzicht gegeven in deze prachtige vogel en zijn leefwijze.