Grauwe pijlstormvogel

De grauwe pijlstormvogel, ook wel bekend als Puffinus griseus, is een bijzondere vogelsoort die voornamelijk voorkomt in de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Deze zeevogel staat bekend om zijn elegante vlucht en indrukwekkende duikvaardigheden. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels van de grauwe pijlstormvogel.

Uiterlijk van de grauwe pijlstormvogel

De grauwe pijlstormvogel is een middelgrote zeevogel met een vleugelspanwijdte van ongeveer 85-95 centimeter. Zowel het mannetje als het vrouwtje hebben een vergelijkbaar uiterlijk, met een donkergrijze rug en vleugels, een witte onderkant en een kenmerkende zwarte kap op hun hoofd. De snavel van de grauwe pijlstormvogel is donker van kleur en relatief kort.

Grauwe pijlstormvogel geluid

De grauwe pijlstormvogel staat bekend om zijn kenmerkende roep, die wordt beschreven als een klagend geluid dat lijkt op ‘kau-kau-kau’. Deze roep kan zowel tijdens de vlucht als op de nestplaats worden gehoord.

Leefgebied

De grauwe pijlstormvogel broedt op afgelegen rotseilanden in de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Buiten het broedseizoen begeeft hij zich naar open zee, waar hij voornamelijk leeft en jaagt. Deze vogelsoort is vaak te vinden langs kustlijnen en boven zeegebieden met een rijke voedselvoorziening.

Voeding

De grauwe pijlstormvogel voedt zich voornamelijk met vis, inktvis en schaaldieren. Hij jaagt door van grote hoogte boven het water te vliegen en vervolgens met hoge snelheid naar beneden te duiken om zijn prooi te vangen. Deze vogel heeft een uitstekend gezichtsvermogen en kan prooien detecteren op grote afstand.

– Vis
– Inktvis
– Schaaldieren

Voortplanting

De grauwe pijlstormvogel is monogaam en vormt een langdurige band met zijn partner. Het broedseizoen begint in het voorjaar, wanneer de vogels terugkeren naar hun broedkolonies. Ze graven holen in de grond of gebruiken natuurlijke holtes in de rotsen als nestplaats. Het vrouwtje legt meestal één ei, dat door beide ouders wordt bebroed. Na ongeveer 40 dagen komt het kuiken uit het ei.

Grauwe pijlstormvogel broedseizoen

– Voorjaar (maart-juni)
– Terugkeer naar broedkolonies
– Eén ei per broedsel

Bedreigde status

De grauwe pijlstormvogel wordt momenteel niet beschouwd als een bedreigde vogelsoort. Hoewel er enige druk is vanwege de verstoring van broedkolonies en de impact van vervuiling op hun leefgebied, zijn er geen directe bedreigingen die de populatie in gevaar brengen.

Familie

De grauwe pijlstormvogel behoort tot de familie Procellariidae, ook wel bekend als de stormvogelfamilie. Andere vogels die tot dezelfde familie behoren, zijn onder andere:

Noordse stormvogel (Puffinus puffinus)
– Grote pijlstormvogel (Ardenna gravis)
– Kleine pijlstormvogel (Ardenna tenuirostris)

Vergelijkbare vogels

Er zijn ook vogels die op de grauwe pijlstormvogel lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogels zijn:

Jan-van-gent (Morus bassanus)
Zeekoet (Uria aalge)
– Alk (Alca torda)

De grauwe pijlstormvogel is een fascinerende vogelsoort met unieke kenmerken en gedragingen. Met zijn elegante vlucht, kenmerkende roep en aanpassingen aan het leven op zee, is deze vogel een belangrijk onderdeel van het zee-ecosysteem. Het is belangrijk om de grauwe pijlstormvogel en zijn leefgebied te beschermen om ervoor te zorgen dat deze prachtige vogelsoort nog lang behouden blijft.