Bonte strandloper

De bonte strandloper, ook wel bekend onder de Latijnse naam Calidris alba, is een kleine trekvogel die behoort tot de familie van de snipachtigen. Deze vogelsoort is te vinden langs de kusten en op stranden in Nederland. In dit artikel zullen we meer te weten komen over het uiterlijk, het geluid, het leefgebied, de voeding, de voortplanting, de bedreigde status, de familie en vergelijkbare vogels van de bonte strandloper.

Uiterlijk van de bonte strandloper

De bonte strandloper heeft een opvallend uiterlijk met een gedrongen lichaam en een korte snavel. De mannetjes hebben een zwarte buik en borst, terwijl de vrouwtjes een bruinere kleur hebben. Tijdens het broedseizoen hebben beide geslachten een witte keel en gezicht, met zwarte vlekjes op de kruin. Buiten het broedseizoen hebben ze een grijzere kleur.

Bonte strandloper geluid

De bonte strandloper heeft een kenmerkend geluid dat bestaat uit een serie scherpe fluittonen. Dit geluid wordt vaak gehoord tijdens de trekperiode en wordt gebruikt om te communiceren met andere vogels.

Leefgebied

De bonte strandloper is een trekvogel die broedt in het noordelijke deel van Europa en Azië. In de winter trekken ze naar het zuiden, waar ze te vinden zijn langs de kusten en op stranden in Nederland. Ze verkiezen modderige kustgebieden, slikken en ondiepe wateren.

Voeding

De bonte strandloper voedt zich voornamelijk met kleine insecten, schaaldieren, wormen en andere ongewervelde dieren die te vinden zijn in het slik en op het strand. Ze hebben een lange snavel waarmee ze in de modder kunnen prikken om voedsel te vinden.

De voortplanting van de bonte strandloper

De bonte strandloper broedt in het noordpoolgebied, waar ze hun nesten maken op de grond. Het vrouwtje legt meestal 4 eieren, die worden uitgebroed door zowel het mannetje als het vrouwtje. Na ongeveer 3 weken komen de eieren uit. De jongen zijn nestvlieders en kunnen al snel zelfstandig lopen en foerageren.

Bonte strandloper broedseizoen

Het broedseizoen van de bonte strandloper begint in mei en duurt tot juli. Gedurende deze periode zijn ze te vinden in de toendra-gebieden van het noordpoolgebied. Na het broedseizoen trekken ze naar het zuiden, waar ze overwinteren in Nederland en andere kustgebieden.

Bedreigde status

De bonte strandloper wordt momenteel niet als bedreigd beschouwd. Ze hebben een groot verspreidingsgebied en de populatie lijkt stabiel te zijn. Echter, hun leefgebied kan worden beïnvloed door klimaatverandering en verstoring van de broedgebieden.

Familie

De bonte strandloper behoort tot de familie van de snipachtigen. Andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn:

Watersnip (Gallinago gallinago)
Houtsnip (Scolopax rusticola)
Poelruiter (Tringa stagnatilis)
Grutto (Limosa limosa)
Tureluur (Tringa totanus)

Vergelijkbare vogels

Er zijn ook andere vogels die op de bonte strandloper lijken, maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Scholekster (Haematopus ostralegus)
Strandplevier (Charadrius alexandrinus)
Zilverplevier (Pluvialis squatarola)
Rosse grutto (Limosa lapponica)

Deze vogels hebben vergelijkbare kenmerken, zoals een gedrongen lichaam en een korte snavel, maar behoren tot andere vogelfamilies.

Met deze informatie heb je een goed beeld gekregen van de bonte strandloper. Deze trekvogel is een interessante verschijning langs de Nederlandse kusten en stranden.