Breedbekstrandloper

De breedbekstrandloper, of Calidris canutus zoals hij in het Latijn wordt genoemd, is een fascinerende vogelsoort die in Nederland voorkomt. Hij behoort tot de familie van de strandlopers (Scolopacidae) en staat bekend om zijn opvallende uiterlijk en bijzondere gedrag. In dit artikel zullen we meer leren over de breedbekstrandloper, inclusief zijn uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels.

Uiterlijk van de breedbekstrandloper

De breedbekstrandloper is een middelgrote watervogel met een karakteristieke snavel. De mannetjes en vrouwtjes van deze soort zien er vrijwel hetzelfde uit. Ze hebben een grijze bovenkant en een witte onderkant. De snavel is lang en recht, maar wordt vooral breed bij de basis. Deze brede snavel is aangepast om voedsel uit de modder te filteren.

Breedbekstrandloper geluid

De breedbekstrandloper staat bekend om zijn luide en aanhoudende roep. Het geluid lijkt op een fluitend “tu-tu-tu” geluid, dat vaak in een snel tempo wordt herhaald. Dit geluid is vooral te horen tijdens de baltsperiode, wanneer de vogels proberen indruk te maken op elkaar.

Leefgebied

De breedbekstrandloper is een trekvogel die in Nederland voorkomt tijdens de wintermaanden. Ze broeden in het noordelijke deel van Europa, zoals in Scandinaviƫ en Rusland. In de winter migreren ze naar warmere gebieden, waaronder Nederland. Hier zijn ze te vinden in kustgebieden, zoals stranden, kwelders en modderige oevers.

Voeding

De breedbekstrandloper voedt zich voornamelijk met kleine ongewervelde dieren, zoals wormen, schelpdieren en insectenlarven. Ze hebben een unieke manier van foerageren, waarbij ze hun brede snavel in de modder steken en deze heen en weer bewegen om voedsel te filteren. Dit gedrag wordt ook wel “boren” genoemd.

Hier zijn enkele voorbeelden van voedsel dat de breedbekstrandloper eet:
– Kleine wormen
– Schelpdieren
– Insectenlarven
– Kleine kreeftachtigen

Voortplanting

De breedbekstrandloper heeft een interessant voortplantingsgedrag. Ze vormen monogame paren en keren elk jaar terug naar dezelfde broedgebieden. Het vrouwtje bouwt een ondiep nest op de grond, meestal tussen gras of mos. Ze legt gemiddeld 4 eieren, die ze zelf bebroedt. Het mannetje bewaakt het nest en helpt bij het beschermen van het territorium.

Breedbekstrandloper broedseizoen

Het broedseizoen van de breedbekstrandloper begint in het voorjaar, meestal rond mei. Tijdens deze periode voeren ze indrukwekkende baltsvluchten uit om partners aan te trekken. Na het broedseizoen migreren ze naar hun wintergebieden, waar ze verblijven tot het volgende broedseizoen.

Enkele belangrijke punten over het broedseizoen van de breedbekstrandloper zijn:
– Begint in het voorjaar, meestal rond mei
– Uitvoeren van baltsvluchten om partners aan te trekken
– Trekken naar wintergebieden na het broedseizoen

Bedreigde status

De breedbekstrandloper wordt niet als bedreigd beschouwd. Het is een veelvoorkomende vogelsoort die over een groot verspreidingsgebied voorkomt. Hun populatieaantallen zijn stabiel en er zijn geen grote bedreigingen bekend die hun voortbestaan in gevaar brengen.

Familie

De breedbekstrandloper behoort tot de familie van de strandlopers (Scolopacidae). Andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn onder andere:
Wulp (Numenius arquata)
Grutto (Limosa limosa)
Tureluur (Tringa totanus)
Rosse grutto (Limosa lapponica)

Vergelijkbare vogels

Er zijn enkele vogels die op de breedbekstrandloper lijken, maar die niet tot dezelfde familie behoren. Enkele voorbeelden zijn:
Bonte strandloper (Calidris alpina)
– Kanoetstrandloper (Calidris canutus)
– Grijze strandloper (Calidris pusilla)
Zilverplevier (Pluvialis squatarola)

Dit waren enkele belangrijke kenmerken en eigenschappen van de breedbekstrandloper. Met zijn opvallende uiterlijk en interessant gedrag is het een vogelsoort die zeker de moeite waard is om te bestuderen en te bewonderen.