Gestreepte strandloper

De gestreepte strandloper, ook bekend onder de Latijnse naam Calidris melanotos, is een kleine trekvogel die behoort tot de familie van de strandlopers. Deze vogel staat bekend om zijn opvallende gestreepte verenkleed en is te vinden langs de kusten van Europa, Azië, Afrika en Australië. In dit artikel zullen we meer leren over het uiterlijk, geluid, leefgebied, voeding, voortplanting, broedseizoen, bedreigde status, familie en vergelijkbare vogels van de gestreepte strandloper.

Uiterlijk van de gestreepte strandloper

De gestreepte strandloper is een kleine vogel met een lengte van ongeveer 18 tot 21 centimeter. Het verenkleed van deze vogel is opvallend gestreept, met donkere strepen op een witte achtergrond. De mannetjes hebben vaak meer uitgesproken strepen dan de vrouwtjes. Daarnaast hebben de mannetjes tijdens het broedseizoen een zwarte borst en buik, terwijl de vrouwtjes een bruine borst en buik hebben.

Gestreepte strandloper geluid

De gestreepte strandloper heeft een kenmerkend geluid dat lijkt op een zacht “tjuut-tjuut”. Deze roep wordt vaak gebruikt om territorium te markeren en om te communiceren met andere vogels.

Leefgebied

De gestreepte strandloper komt voor langs de kusten van Europa, Azië, Afrika en Australië. Deze vogel wordt vaak gezien op zandige stranden, slikken, wadden en moddervlaktes. Tijdens de wintermaanden migreert de gestreepte strandloper naar warmere kustgebieden in het zuiden.

Voeding

De gestreepte strandloper voedt zich voornamelijk met kleine ongewervelde dieren, zoals insecten, wormen, schelpdieren en kleine kreeftachtigen. Deze vogel gebruikt zijn lange snavel om voedsel uit de modder of het zand te halen. Daarnaast foerageert de gestreepte strandloper vaak in groepen, waarbij ze samenwerken om voedsel te vinden.

Voortplanting

De gestreepte strandloper heeft een monogaam voortplantingssysteem, waarbij een mannetje en een vrouwtje een paar vormen voor het broedseizoen. Tijdens de baltsperiode voeren de mannetjes complexe vliegshows uit om de vrouwtjes te imponeren. Na de paring leggen de vrouwtjes 3 tot 4 eieren in een nest op de grond, meestal goed verborgen tussen het gras of de vegetatie.

Gestreepte strandloper broedseizoen

Het broedseizoen van de gestreepte strandloper valt meestal in de lente of zomer, afhankelijk van de locatie. Tijdens deze periode zijn de mannetjes territoriaal en verdedigen ze hun nest en partner tegen indringers. De broedperiode duurt ongeveer 22 tot 24 dagen, waarna de eieren uitkomen. Beide ouders zorgen voor de jongen en brengen ze groot totdat ze zelfstandig genoeg zijn.

Bedreigde status

De gestreepte strandloper heeft momenteel geen bedreigde status en wordt over het algemeen als een stabiele soort beschouwd. De belangrijkste bedreigingen voor deze vogel zijn habitatverlies door menselijke ontwikkeling en verstoring op de broed- en foerageerplaatsen.

Familie

De gestreepte strandloper behoort tot de familie van de strandlopers (Scolopacidae). Andere vogels die tot dezelfde familie behoren zijn onder andere de kanoet, rosse grutto, bonte strandloper en tureluur.

Vergelijkbare vogels

Hoewel de gestreepte strandloper uniek is in zijn gestreepte verenkleed, zijn er enkele vogels die op deze soort lijken maar niet tot dezelfde familie behoren. Enkele vergelijkbare vogels zijn de drieteenstrandloper, witbuikrotgans en kleine plevier. Deze vogels kunnen soms verward worden met de gestreepte strandloper vanwege hun vergelijkbare grootte en habitatvoorkeur.

De gestreepte strandloper is een fascinerende vogelsoort die zich aanpast aan verschillende kustgebieden over de hele wereld. Met zijn opvallende gestreepte verenkleed en kenmerkende roep is deze vogel een genot om te zien en te horen.